Tháng 08
28
Trang chủ >> Pháp bảo >>

Kinh

Từ Bi Thủy Sám Pháp

Cỡ chữ:
Đăng ngày 28 - 08 - 2014 - Lúc 04 : 31 : 19 (GMT+7)
Thuở xưa, về triều Vua Đường Ý Tôn có một vị quốc sư hiệu là Ngộ Đạt, tên là Tri Huyền. Lúc chưa hiển đạt, Ngài thường gặp gỡ một nhà sư ở đất Kinh sư trong một ngôi chùa nọ. Nhà sư ấy mắc bệnh cùi (ca-ma-la) ai cũng gớm, chỉ có Ngài Tri Huyền là thường gần gũi hỏi han, không hề nhàm chán. Nhân khi chia tay, nhà sư vì quá cảm kích phong thái của Ngài Tri Huyền mới dặn rằng.

TỪ BI THỦY SÁM PHÁP
 Trước thuật: Ngộ Đạt Thiền Sư
Dịch Giả: Thích Huyền Dung
Phật Lịch: 2541-1997
 ---o0o---
“Tội từ tâm khởi cũng từ tâm diệt
Tội diệt tâm không cả hai đều hết”
“Nguyện nghiệp chướng Báo chướng,
Phiền não chướng, ba chướng tiêu trừ.
Nguyện Tân duyên,Cựu duyên,
Oan trái duyên, mọi duyên giải thoát”.

 DUYÊN KHỞI

     Thiết nghĩ ngoài những Kinh, Luật, Luận của Thánh giáo đã phiên dịch, nhiều sách vở của Hiền nhân chế tác về sau đều do sự cảm ứng mà làm ra cả. Nếu riêng từng phẩm loại mà nói thì không dễ gì kể ra cho hết được. Ngay như bản kinh văn này mà gọi là Thủy Sám, tôi xin nói rõ đến căn do. Thuở xưa, về triều Vua Đường Ý Tôn có một vị quốc sư hiệu là Ngộ Đạt, tên là Tri Huyền.

      Lúc chưa hiển đạt, Ngài thường gặp gỡ một nhà sư ở đất Kinh sư trong một ngôi chùa nọ. Nhà sư ấy mắc bệnh cùi (ca-ma-la) ai cũng gớm, chỉ có Ngài Tri Huyền là thường gần gũi hỏi han, không hề nhàm chán. Nhân khi chia tay, nhà sư vì quá cảm kích phong thái của Ngài Tri Huyền mới dặn rằng: 
      Sau này ông có nạn chi nên qua núi Cửu Lũng tại Bình Châu đất Tây Thục tìm tôi và nhớ trên núi ấy có hai cây tùng làm dấu chỗ tôi trú ngụ.

     Sau đó, Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đến ở chùa An Quốc thì đạo đức của Ngài càng vang khắp. Vua Ý Tôn thân hành đến pháp tịch nghe Ngài giảng đạo. Nhân đó Vua mới ân tứ rất hậu, nên cho Ngài cái pháp tọa bằng gỗ trầm hương và từ đó trên đầu gối của Ngài bỗng nhiên mọc mục ghẻ tựa như mặt người, đau nhứt khôn xiết ! Thấy vậy Ngài cho mời tất cả các bậc danh y, nhưng không ai chữa được. Nhân đó, Ngài nhớ lại lời dặn dò khi xưa, Ngài liền đi vào núi tìm Nhà sư. Trên đường đi đến núi, trời đã mờ tối, trong khoảng âm u mây bay khói tỏa mịt mù, Ngài nhìn xem bốn phía, bỗng thấy dạng hai cây tùng, Ngài mới tin rằng lời ước hẹn khi xưa là không sai.

     Ngài liền đến ngay chỗ đó, quả nhiên thấy lầu vàng điện ngọc lộng lẫy nguy nga tráng lệ, ánh quang minh chói rọi khắp nơi. Trước cửa, Nhà sư đang đứng chờ đón Ngài một cách thân mật. Nhân ở lại đêm, Ngài Ngộ Đạt mới tỏ bài hết tâm đau khổ của mình. Nhà sư ấy nói, không hề gì đâu, dưới núi này có một con suối, sáng mai Ông đến đó mà rửa mục ghẻ ấy sẽ khỏi ngay. Mờ sáng hôm sau, một chú tiểu đồng dẫn Ngài ra ngoài suối.

     Ngài vừa bụm nước lên để rửa thì mục ghẻ kêu lên: Khoang đừng rửa vội. Ông học nhiều biết rộng, đã nghiên cứu các sách từ cổ đến kim mà có từng đọc đến chuyện Viên Án, Tiều Thố chép trong bộ Tây Hán chưa? Tôi có đọc. Ông đã đọc rồi có lẽ nào lại không biết chuyện Viên Án giết Tiều Thố vậy. Thố bị chém ở chợ phía Đông oan ức biết dường nào.Đời đời tôi tìm cách báo thù ông, nhưng không được vì Ông đã từng mười kiếp làm bậc cao Tăng, giới luật tinh nghiêm, nên tôi chưa tiện bề báo oán được.

      Nay vì Ông được nhà Vua quá kính nể nên khởi tâm danh lợi làm tổn giới đức, tôi mới báo thù được Ông. Nay nhờ ngái Ca Nặc Ca Tôn Giả lấy nước pháp Tam Muội rửa hận cho tôi rồi, từ đây trở đi tôi không còn báo oán Ông nữa. Ngài Ngộ Đạt nghe qua, hoảng sợ liền vội vàng bụm nước dội rửa mục rẻ làm nhức nhối làm tận xương tủy, rồi Ông chết giấc hồi lâu mới tỉnh. Khi tỉnh lại thì không thấy mục ghẻ ấy nữa. Nhân đó Ngài mới biết Thánh Hiền ẩn tích kẻ phàm tình không thể lường được.

      Ngài muốn trở lên lại tạ vị Sư, nhưng ngó lại thì ngôi Bảo Điện kia đã biến mất tự bao giờ. Vì thế, Ngài lập một ngôi Thảo Am ngay chỗ ấy và sau đã trỡ thành ngôi chùa. Đến năm Chí Đạo triều nhà Tống mới lấy hiệu là “ Chí Đức Thiền Tự ”. Có một vị cao Tăng làm bài ký sự ghi chép việc này rõ ràng. Khi đó, Ngài Ngộ Đạt nghĩ đến nỗi oan trái đã bao đời nếu không gặp Thánh Nhân thì do đâu khỏi được.

      Vì muốn cảm niệm cái ơn tế độ nhiệm mầu ấy, Ngài mới thuật ra Pháp Sám này để mai chiều, sau truyền bá khắp thiên hạ. Ba quyển Sám Pháp này tức là bài văn của Ngài làm ra lúc thời bấy giờ. Nghĩa chính của bài văn này là lấy nước Tam Muội rửa sạch nghiệp oan khiên, nên mới đặt tên là Thủy Sám.

      Mà hơn nữa Ngài Ngộ Đạt cũng vì cảm điềm nhiệm mầu của đức Ca Nặc Ca nên dùng tên ấy mà đặt tên cho bộ Sám văn này, ngỏ hầu để đền đáp ân đức của Nhà Sư. Nay tôi kể rõ sự thật và nêu công của Tiên Đức để cho những người khi đọc đến bộ Sám Văn này, hoặc lễ, hoặc tụng, đều biết được sự tích của truyện xưa và lẽ nhân quả hiện tiền để biết tuy nhiều kiếp cũng không thoát khỏi nghiệp mình đã tạo. 

Tác giả:
Kính bút

Quý vị hoan hỷ click vào link bên dưới để xem nội dung các phẩm sau :

Phần Nghi Lễ

Pháp Từ Bi Thủy Sám - Quyển Thượng

Pháp Từ Bi Thủy Sám - Quyển Trung

Pháp Từ Bi Thủy Sám - Quyển Hạ

ý kiến bạn đọc
Đánh giá bài viết
12 Lượt

Pháp Bảo Mới

Cùng tác giả
Từ khóa
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929