>> Phật Học

Tháng 04
29
Trang chủ >> Phật Học >>

Tổng hợp

3 hạng người

Cỡ chữ:
Tác giả: Sưu Tầm
Đăng ngày 29 - 04 - 2015 - Lúc 08 : 00 : 00 (GMT+7)
Một thời Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại vười Nai, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có ba hạng người này xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người như chữ viết trên đá, hạng người như chữ viết trên đất, hạng người như chữ viết trên nước.

3 hạng người tìm Đạo

Người không hiểu đạo thì sống trong đời. 
Người muốn hiểu đạo thì vào sống trong chùa, thiền viện, hay nơi hẻo lánh. 
Người đã hiểu đạo thì lại trở ra mà sống với đời. 


3 hạng người làm việc Thiện

Người chưa hiểu đạo thì làm ít việc thiện. 
Người đã hiểu đạo thì làm nhiều việc thiện. 
Người thật sự thấm đạo thì làm gì cũng là thiện.


3 hạng người khi nóng giận

Hạng người thứ nhất viết chữ trên đá 
Hạng người thứ hai viết chữ trên đất.
Hạng người thứ ba viết chữ trên nước.

 

Một thời Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại vười Nai, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có ba hạng người này xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người như chữ viết trên đá, hạng người như chữ viết trên đất, hạng người như chữ viết trên nước.

Thế nào là hạng người như chữ viết trên đá? Này các Tỷ kheo, có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này tiếp tục lâu dài. Ví như chữ viết trên đá không bị gió hay nước tẩy xóa nhanh chóng, được tồn tại lâu dài.

Và này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên đất? Ở đây, này các Tỷ kheo, có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này không có tiếp tục lâu dài. Ví như chữ được viết trên đất bị gió hay nước tẩy xoá mau chóng, không tồn tại lâu dài.

Thế nào là hạng người như chữ viết trên nước? Này các Tỷ kheo, có người dẫu bị nói một cách kịch liệt, bị nói một cách ác độc, bị nói một cách thô lỗ, tuy vậy, vẫn dễ dàng hòa hợp, thân thiện và hoan hỷ. Ví như chữ viết trên nước được mau chóng biết, không tồn tại lâu dài.

(Tăng Chi Bộ I, chương 3, phẩm Kusinàra, phần Chữ viết trên đá-trên đất-trên nước)

Nguồn: www.trungtamhotong.org

ý kiến bạn đọc
Các tin khác
Đánh giá bài viết
1 Lượt
Cùng tác giả
Từ khóa
Mới nhất
Xem nhiều
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929