>> Phật Học

Tiêu Điểm

Tác Giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng

Thiền một chút
Thiền một chút
Ngày 18/08/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Uẩn và Không
Uẩn và Không
Ngày 17/08/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Tu hành như khúc gỗ
Tu hành như khúc gỗ
Ngày 14/08/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Thiền Tông Việt Nam
Thiền Tông Việt Nam
Ngày 16/07/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Chư Tăng & chư Ni có được bố-tát chung hay không?
Chư Tăng & chư Ni có được bố-tát chung hay không?
Ngày 11/07/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Trong quá trình hình thành và phát triển Tăng đoàn, các nghi thức sinh hoạt riêng cho cộng đồng Tăng chúng được Đức Phật dần chế định và hình thành. Các pháp yết-ma, bố-tát tụng giới… đều là những đặc thù rất riêng biệt. Ngoài ý…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929