>> Phật Học

Tiêu Điểm

Tác Giả: Đức Đalai Lama 14

Từ ái và Bi mẫn trong hành động
Từ ái và Bi mẫn trong hành động
Ngày 31/12/2014 Lúc 23:34:04Tác giả: Đức Đalai Lama 14
Trong 6 ba la mật, đối với những ai chính yếu gắn liền với phía phương pháp của con đường tu tập - bố thí, trì giới, v.v… - cốt lõi là sự phát triển và đào sâu một cách thực tiển mong ước, nguyện vọng, của chúng ta để giúp đở…
Giải thoát và từ ái
Giải thoát và từ ái
Ngày 05/08/2014 Lúc 00:24:41Tác giả: Đức Đalai Lama 14
Mỗi loại phiền não có một tập hợp phương pháp hóa giải đặc thù được trình bày trong giáo huấn. Thí dụ, từ ái là thuốc giải đối với ác cảm, sân hận và thù oán. Nếu quý vị phiền não với dính mắc, một cách đặc biệt trong hình…
Chuyển hóa tâm (chương 2)
Chuyển hóa tâm (chương 2)
Ngày 06/06/2014 Lúc 09:49:50Tác giả: Đức Đalai Lama 14
Mong cho người khác được an vui dĩ nhiên có bao gồm cả chuyện giúp họ bớt đau khổ về thể chất, nhưng đó không phải là điểm chính yếu. Mang an lạc tới cho người có nghĩa là tìm cách giúp cho họ được giải thoát. Chúng ta phải bắt đầu…
Cái chết
Cái chết
Ngày 30/05/2014 Lúc 14:31:46Tác giả: Đức Đalai Lama 14
Đức Phật đã nói rằng trong tất cả những mùa khác nhau để cày cấy, mùa thu là mùa tốt nhất, trong tất cả những loại nhiên liệu để đốt, thì phân bò là tốt nhất, và trong tất cả những loại tỉnh giác khác nhau, sự tỉnh giác về sự…
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929