>> Phật Học

Tiêu Điểm

Tác Giả: HT. Thích Thiện Hoa

Đại Thừa và sự liên hệ với Tiểu Thừa (Phần 2)
Đại Thừa và sự liên hệ với Tiểu Thừa (Phần 2)
Ngày 05/09/2014 Lúc 05:20:22Tác giả: HT. Thích Thiện Hoa
Sự sai biệt giữa Tiểu thừa và Đại thừa, như đã được xem, xoay xung quanh quan điểm đệ nhất nghĩa đế.
Lược sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Lược sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Ngày 22/07/2014 Lúc 05:01:27Tác giả: HT. Thích Thiện Hoa
Bắt nguồn một tôn giáo nào, vị giáo chủ bao giờ cũng là một tấm gương sáng cho tín đồ soi chung để tiến bước. Nhưng trong các vị giáo chủ của các tôn giáo hiện có trên thế giới này, không có một vị* nào đầy đủ ý nghĩa cao đẹp,…
Lịch sử Phật giáo Việt Nam
Lịch sử Phật giáo Việt Nam
Ngày 15/07/2014 Lúc 05:13:08Tác giả: HT. Thích Thiện Hoa
Trong thời Pháp thuộc, vì vận mệnh chung cả nước nhà đang suy đồi, lại bị văn hóa Tây phương và ngoại đạo lấn áp, nên Phật Giáo đối với phần đông dân tộc Việt nam như là một tôn giáo hạ đẳng, phụ thuộc, không có nghĩa lý gì.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929