>> Phật Học

Tiêu Điểm

Tác Giả: HT. Thích Trí Quảng

Quan niệm về Tịnh Độ
Quan niệm về Tịnh Độ
Ngày 12/07/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: HT. Thích Trí Quảng
Đạo Phật Ở Thế Kỷ 21
Đạo Phật Ở Thế Kỷ 21
Ngày 27/04/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: HT. Thích Trí Quảng
Chủ yếu của đạo Phật là tu, nhưng không nghiên cứu, không học, thì tu mù, dễ đi lạc làm hỏng cuộc đời tu. Vì vậy, cần học, nhưng học phải đi kèm với tu sẽ giúp cho đời sống tri thức của chúng ta phát triển song song với phát triển…
Thấy đạo, truyền đạo
Thấy đạo, truyền đạo
Ngày 08/04/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: HT. Thích Trí Quảng
Trong tông môn chúng ta, Tổ chọn cái tên rất quan trọng, là Thiên Thai Thiền Giáo tông và sau đó, thêm Thiên Hữu hội. Vì vào thời Pháp cai trị, Phật giáo chưa được coi là tôn giáo, nên mới có thêm tên Thiên Hữu hội. Hội này gồm bốn chúng…
Gia trì lực của Bồ-tát Quan Âm
Gia trì lực của Bồ-tát Quan Âm
Ngày 07/04/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: HT. Thích Trí Quảng
Bồ-tát Quan Âm được tôn thờ tại hầu hết các nước theo Phật giáo Đại thừa, đặc biệt ở Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc thờ rất nhiều tượng Quan Âm. Và ngày nay, mở rộng đến một số nước Mỹ, Pháp, Anh, Úc…
Giáo dục theo Phật giáo
Giáo dục theo Phật giáo
Ngày 25/03/2015 Lúc 03:41:24Tác giả: HT. Thích Trí Quảng
Muốn hiểu lời Phật dạy phải có cái nhìn toàn thể mới thấy toàn diện đúng đắn; nếu chỉ căn cứ vào một điều gì của Phật dạy thì chỉ đúng một phần tương ưng với khía cạnh nào đó, thích hợp với hoàn cảnh hay thời kỳ nào đó,…
Ý nghĩa chữ tu
Ý nghĩa chữ tu
Ngày 13/06/2014 Lúc 10:29:43Tác giả: HT. Thích Trí Quảng
Là đệ tử của Đức Phật, chúng ta đi theo lộ trình của Phật đã đi và thể hiện trong cuộc sống những giáo pháp mà Ngài truyền trao cho chúng ta.
Cảm niệm về Đức Phật Di Dà
Cảm niệm về Đức Phật Di Dà
Ngày 25/03/2013 Lúc 08:16:33Tác giả: HT. Thích Trí Quảng
Người Việt Nam tu pháp môn Tịnh độ, chủ yếu theo kinh Tiểu bổn Di Đà và chuyên tâm niệm Phật để cầu vãng sanh về Tịnh độ là thế giới Tây phương Cực lạc của Đức Phật Di Đà.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929