>> Phật Học

Tiêu Điểm

Tác Giả: HT Tịnh Không

Ý nghĩa thâm thúy của bốn chữ A Di Đà Phật
Ý nghĩa thâm thúy của bốn chữ A Di Đà Phật
Ngày 15/07/2014 Lúc 06:07:14Tác giả: HT Tịnh Không
A Di Đà Phật, danh hiệu này là vạn đức hồng danh, tại sao vậy? Danh hiệu này là danh hiệu của tự tánh, là danh hiệu của tánh đức.
Ba bài khai thị cho oan gia trái chủ
Ba bài khai thị cho oan gia trái chủ
Ngày 16/05/2013 Lúc 14:15:20Tác giả: HT Tịnh Không
Phật nói: Đời người ở thế gian, nhỏ là gia đình, quyến thuộc, lớn là quốc gia, dân tộc, đều không ngoài "báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ". Do bốn thứ duyên này mà tương hợp. Hà huống tập khí và nghiệp chướng của chúng sanh sâu…
Sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời
Sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời
Ngày 10/05/2013 Lúc 13:02:20Tác giả: HT Tịnh Không
Con người vốn do tâm thức và thể xác hòa hợp thành, tâm thức không biến hoại nhưng thể xác thì biến hoại tuân theo quy luật sanh lão bệnh tử.
Đại đạo Bồ đề không tiến ắt lùi
Đại đạo Bồ đề không tiến ắt lùi
Ngày 17/10/2013 Lúc 10:29:57Tác giả: HT Tịnh Không
Người giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không
10 điều trọng yếu của sự tu hành
10 điều trọng yếu của sự tu hành
Ngày 02/08/2013 Lúc 07:10:12Tác giả: HT Tịnh Không
Trích: Cửa Vào Tịnh Tông của HT. Tịnh Không. Việt dịch: TN. Viên Thăng (Tu Viện Huệ Quang)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 20)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 20)
Ngày 02/07/2013 Lúc 12:03:00Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 20/04/2001.
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 19)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 19)
Ngày 01/07/2013 Lúc 11:15:22Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 20/04/2001.
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 18)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 18)
Ngày 29/06/2013 Lúc 09:21:10Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 20/04/2001.
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 17)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 17)
Ngày 28/06/2013 Lúc 10:05:35Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 19/04/2001.
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 16)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 16)
Ngày 27/06/2013 Lúc 21:16:33Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 19/04/2001.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929