>> Phật Học

Tiêu Điểm

Tác Giả: Khenchen Thrangu Rinpoche

Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (Phần cuối)
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (Phần cuối)
Ngày 29/07/2014 Lúc 01:02:35Tác giả: Khenchen Thrangu Rinpoche
Đức Phật và các bậc đại sư đã dạy về bản tánh của các pháp trên căn bản chứng ngộ trực tiếp, không phân tích luận lý và suy đoán. Nếu tánh không không phải là chân tánh của các pháp, thì những lời nói của đức Phật sẽ không…
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P5)
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P5)
Ngày 28/07/2014 Lúc 23:54:42Tác giả: Khenchen Thrangu Rinpoche
Truyền thống Rangtong nói rằng chủ đề của các mật điển là đại cực lạc được dùng như một phương pháp; đối tượng là tánh không không có sự cấu dệt của khái niệm. Điều này không khác với giáo lý Bát-nhã Ba-la-mật-đa về tánh…
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P4)
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P4)
Ngày 27/07/2014 Lúc 23:46:12Tác giả: Khenchen Thrangu Rinpoche
Mục đích của con đường kinh điển là thành Phật. Con đường kinh điển có thể giải thích bằng cách khảo sát, xét theo từ nguyên của chữ “Buddha,” dịch sang tiếng Tây tạng là “sang gye” nghĩa chủ yếu là “một người đã phát triển…
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P3)
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P3)
Ngày 26/07/2014 Lúc 22:02:13Tác giả: Khenchen Thrangu Rinpoche
Chúng ta nên luôn luôn nhớ hành xử tốt; dù cho chúng ta đang thiền định, làm việc, hay đang làm một điều gì khác. Khi học, chiêm nghiệm, và thiền định, chúng ta nên luôn luôn nghĩ đến sự tích lũy công đức qua những hành động của mình.
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P2)
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P2)
Ngày 25/07/2014 Lúc 22:06:12Tác giả: Khenchen Thrangu Rinpoche
Những lời dạy của đức Phật có thể chia thành giáo lý của các kinh (sūtrās) và mật điển (tantras). Chúng ta phân tích và chiêm nghiệm trong khi nghiên cứu các kinh như thế chúng ta có thể có được sự hiểu biết nhất định về bản tánh của…
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P1)
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P1)
Ngày 25/07/2014 Lúc 04:44:23Tác giả: Khenchen Thrangu Rinpoche
Lý do chúng ta tu tập Phật pháp là để được giải thoát. Để được như vậy, chúng ta phải dấn mình vào thiền định và nếu muốn thiền định của mình có hiệu quả, chúng ta cần có cái thấy triết lý đúng.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929