>> Phật Học

Tiêu Điểm

Tác Giả: Nguyễn Thế Đăng

Tính cách tức thời, tại đây và bây giờ của Tịnh Độ tông
Tính cách tức thời, tại đây và bây giờ của Tịnh Độ tông
Ngày 03/05/2013 Lúc 11:45:00Tác giả: Nguyễn Thế Đăng
Khi niệm Phật, quán tưởng, hồi hướng…, là chúng ta “đang sanh” vào Tịnh độ, đang đi vào Tịnh độ.
Tính cách tức thời - tại đây và bây giờ của Tịnh Độ Tông
Tính cách tức thời - tại đây và bây giờ của Tịnh Độ Tông
Ngày 06/03/2012 Lúc 13:22:55Tác giả: Nguyễn Thế Đăng
Cũng kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói: "Nếu chúng sanh nào sáng suốt tin tưởng trí Phật là trí chẳng thể nghĩ bàn, cho đến là trí tối thắng…, tu các công đức và tín tâm hồi hướng phát nguyện về cõi ấy, thì chúng sanh này ngồi kiết…
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929