>> Phật Học

Tiêu Điểm

Tác Giả: Quảng Tánh

Trói mở do tâm
Trói mở do tâm
Ngày 29/03/2017 Lúc 16:37:29Tác giả: Quảng Tánh
Sanh về đâu là do mình
Sanh về đâu là do mình
Ngày 22/03/2017 Lúc 16:41:03Tác giả: Quảng Tánh
Người đệ tử Phật không cầu xin thần linh, không sợ hãi ma quỷ, biết “nương tựa hòn đảo chính mình”, “tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Nếu chú tâm, thấy rõ nghiệp nhân mình đang tác tạo thì ắt cũng biết rõ nơi mình sẽ tái sinh…
Pháp niệm Phật nào đúng
Pháp niệm Phật nào đúng
Ngày 19/03/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
HỎI: Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải), niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo…
Có cảnh giới Tây phương cực lạc hay không ?
Có cảnh giới Tây phương cực lạc hay không ?
Ngày 15/03/2017 Lúc 08:10:20Tác giả: Quảng Tánh
Cực Lạc không chỉ “tạm dùng để cho chúng sanh mê muội hướng về” mà các bậc Tổ sư vĩ đại của Tịnh tông, các Đại Bồ-tát có nhân duyên cũng nguyện sanh về cõi ấy.
Bố thí ít được phước nhiều
Bố thí ít được phước nhiều
Ngày 26/01/2016 Lúc 15:00:57Tác giả: Quảng Tánh
Luận về bố thí thì có bố thí phân biệt, bố thí bình đẳng không phân biệt v.v…, cách nào cũng có cái hay riêng, nói chung đều được phước. Vì không phải ai cũng có đủ duyên lành để bố thí rộng rãi, cùng khắp nên đa phần đều lập…
Đói ăn mệt ngủ
Đói ăn mệt ngủ
Ngày 14/08/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Các thiền sư đời sau đã học theo hạnh “đói ăn, mệt ngủ” của Thế Tôn, đúng là “vô tâm đối cảnh hỏi chi Thiền”. Khi “việc làm đã xong, gánh nặng đã đặt xuống” thì các Ngài có thể tha hồ tùy ý, tự tại vô ngại. Đối với…
Ngủ an lành
Ngủ an lành
Ngày 16/08/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Một người khi tâm thanh tịnh, không còn bị dục vọng chi phối, luôn sống trong niềm tịnh lạc thì lúc thức cũng như ngủ đều an lành. Mới hay, hạnh phúc đích thực ở đời là có thân thể khỏe mạnh và tinh thần an lạc, điều mà ông cha…
Bốn cách nằm
Bốn cách nằm
Ngày 26/07/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Tu tập cần phải được thực hiện liên tục trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Do vậy, chọn cách nằm đúng pháp để an tịnh thân tâm là một trong những nội dung tu tập quan trọng của mỗi người con Phật.
Ngủ ban ngày
Ngủ ban ngày
Ngày 19/08/2015 Lúc 16:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Đối với người tu hành, mê đắm ngủ nghỉ là một trong những yếu tố ngăn che, chướng ngại thiền định. Ngủ nhiều sẽ sinh biếng nhác, giải đãi, mê muội và mất thời gian cho công phu tu tập. Vì thế, muốn phát triển thiền định thì ngủ…
Thiền - Liệu pháp của giấc ngủ bình an
Thiền - Liệu pháp của giấc ngủ bình an
Ngày 03/08/2015 Lúc 12:51:53Tác giả: Quảng Tánh
Ngủ an lành là một pháp tu có tác dụng nuôi dưỡng và bảo hộ thân tâm an lạc. Vì thế, hàng Phật tử trong cuộc sống hàng ngày thường tâm niệm nguyện ngày an lành, đêm an lành…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (08)62689409 - Phòng Website (08)66758929