>> Phật Học

Tiêu Điểm

Tác Giả: Quảng Tánh

Quán bất tịnh
Quán bất tịnh
Ngày 14/06/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc
Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc
Ngày 18/05/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc là một thông điệp vĩ đại về tiến trình thành tựu Vô thượng giác của chính Thế Tôn và tất cả chúng ta, những người con Phật.
Niệm Tăng
Niệm Tăng
Ngày 26/04/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Luôn quán niệm, nhớ nghĩ về ân đức Tam bảo, ba ngôi quý báu ở thế gian với tất cả lòng kính tin là một trong những điều kiện quan trọng để tiến tu trong Phật pháp. Với hầu hết mọi người con Phật, tin Phật là hiển nhiên, tin Pháp là…
Thiện và bất thiện
Thiện và bất thiện
Ngày 19/04/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Một trong những biểu hiện cụ thể của người thực tu theo Chánh pháp là sống đời thiện lành; đoạn trước, đoạn giữa và đoạn sau tất cả đều thiện. Có không ít đệ tử Phật thường khái quát cách thức tu tập của mình là tu tâm. Ăn…
Tỉnh giác với lợi dưỡng
Tỉnh giác với lợi dưỡng
Ngày 18/04/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Hẳn ai cũng biết câu: “Cái vòng danh lợi cong cong/Kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào”. Lợi và danh, những thứ mà thuở sơ tâm xuất gia ai cũng thấy bọt bèo. Buông bỏ hết những cái vụn vặt, tầm thường để hướng đến những chân…
Sa-môn Thích tử
Sa-môn Thích tử
Ngày 17/04/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Sa-môn là danh xưng của người xuất gia, cạo bỏ râu tóc, dứt trừ các điều ác, siêng làm các việc lành, tu tập thiền định để thú hướng Niết-bàn. Trước thời Đức Phật, các vị đạo sĩ sống đời xuất thế đã được gọi là Sa-môn…
Trói mở do tâm
Trói mở do tâm
Ngày 29/03/2017 Lúc 16:37:29Tác giả: Quảng Tánh
Sanh về đâu là do mình
Sanh về đâu là do mình
Ngày 22/03/2017 Lúc 16:41:03Tác giả: Quảng Tánh
Người đệ tử Phật không cầu xin thần linh, không sợ hãi ma quỷ, biết “nương tựa hòn đảo chính mình”, “tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Nếu chú tâm, thấy rõ nghiệp nhân mình đang tác tạo thì ắt cũng biết rõ nơi mình sẽ tái sinh…
Pháp niệm Phật nào đúng
Pháp niệm Phật nào đúng
Ngày 19/03/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
HỎI: Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải), niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo…
Có cảnh giới Tây phương cực lạc hay không ?
Có cảnh giới Tây phương cực lạc hay không ?
Ngày 15/03/2017 Lúc 08:10:20Tác giả: Quảng Tánh
Cực Lạc không chỉ “tạm dùng để cho chúng sanh mê muội hướng về” mà các bậc Tổ sư vĩ đại của Tịnh tông, các Đại Bồ-tát có nhân duyên cũng nguyện sanh về cõi ấy.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929