>> Phật Học

Tiêu Điểm

Tác Giả: Quảng Tánh

Ung nhọt
Ung nhọt
Ngày 15/07/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Trong đạo lộ giải thoát, thân thể rất quan trọng, là chiếc bè đưa hành giả đến bờ giải thoát. Dù quý trọng nhưng không tham đắm và luyến ái sắc thân thì mới thoát ly ngã chấp và thành tựu trí tuệ.
Niệm Phật
Niệm Phật
Ngày 05/07/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Có một pháp này, này các Tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết bàn. Một pháp ấy là gì ? Chính là niệm pháp….niệm Tăng…..niệm Giới….niệm Thí….niệm…
Tứ Niệm Xứ
Tứ Niệm Xứ
Ngày 14/07/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Để vượt qua dòng sông đời sanh tử với bọt bèo lợi danh đã có chiếc bè Từ niệm xứ. Thế Tôn đã cho chúng ta chiếc bè, vượt sông đời qua đến bờ kia hay chìm nghỉm giữa dòng là trách nhiệm của chúng ta.
Sơ thiền
Sơ thiền
Ngày 07/07/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Thiền định là một trong những nội dung tu tập cực kỳ quan trọng của Phật giáo. Có thể nói, nếu không thực hành và thành tựu thiền định sẽ không chứng được tuệ giác, giải thoát. Thiền định được bàn đến ở đây không chỉ dành…
Sống với người thứ hai
Sống với người thứ hai
Ngày 13/07/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Làm chủ sáu căn cũng chính là làm chủ cuộc đời mình và thực sự là người biết sống một mình, tự tại và giải thoát dẫu cuộc sống với muôn hình vạn trạng đang vận hành và tiếp diễn xung quanh ta.
Tội lỗi
Tội lỗi
Ngày 02/07/2015 Lúc 10:21:44Tác giả: Quảng Tánh
Khi chưa trở thành các bậc Thánh, ai cũng giống nhau ở chỗ là đều có tội cả. Có khác chăng là mức độ gây nghiệp, tạo tội nhiều hay ít, về phương diện này hay phương diện kia mà thôi. Tội lỗi, theo tuệ giác của Thế Tôn, đó là những…
Không phòng hộ
Không phòng hộ
Ngày 12/07/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Do vậy, này các Tỷ kheo, phòng hộ thân, phòng hộ lời nói, phòng hộ tâm, an trú chánh niệm, chế ngự các căn là điều cần phải học tập.
Mang y bát đẹp bị Phật quở
Mang y bát đẹp bị Phật quở
Ngày 30/06/2015 Lúc 09:42:10Tác giả: Quảng Tánh
Người ta vẫn thường nói “Chiếc áo không làm nên nhà tu nhưng nhà tu không thể thiếu chiệc áo”. Xem ra, chiếc áo của người tu cũng lắm vấn đề để bàn…..
Vui trong chánh pháp
Vui trong chánh pháp
Ngày 11/07/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Người con Phật luôn giữ tâm chánh niệm, thăng bằng không bị vui buồn chi phối, chẳng dao động trước mọi hoàn cảnh là đỉnh cao của nghệ thuật sống minh triết và tuệ giác.
Chánh Mạng
Chánh Mạng
Ngày 10/07/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Vì vậy, giữ vững chánh kiến, sống đời chánh mạng, tu tập theo Bát Thánh đạo để tự lợi và lợi tha là phương châm, trách nhiệm của mỗi người con Phật, nhất là những người con Phật xuất gia.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929