>> Phật Học

Tiêu Điểm

Tác Giả: Quảng Tánh

Có tài sản lớn
Có tài sản lớn
Ngày 27/05/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Mỗi người con Phật ngoài việc làm giàu vật chất phải chú trọng đến làm giàu tinh thần. Chỉ có tinh thần tức thành tựu tịnh tín bất động với Tam bảo và Giới luật mới thực sự là giàu, rất giàu, có tài sản lớn, có danh xưng lớn.
Năm hạng người ăn bình bát
Năm hạng người ăn bình bát
Ngày 29/05/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Này các Tỷ kheo, có năm hạng người ăn bình bát này. Thế nào là năm?
Ba hạnh của sa môn
Ba hạnh của sa môn
Ngày 06/06/2015 Lúc 10:10:06Tác giả: Quảng Tánh
Giới định tuệ là cốt lõi của sự nghiệp tu tập, là ba chân vạc chắc chắn của đời sống xuất gia. Do vậy, có thể nói, nếu không chuyển hóa để “thọ trì tăng thượng giới học, định học và tuệ học” thì người ấy chỉ là “hình…
Những gia đình chư tăng không nên đến
Những gia đình chư tăng không nên đến
Ngày 10/06/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Này các Tỷ kheo, gia đình nào thành tựu bảy chi phần này; nếu chưa đến thì không xứng đáng để đến; nếu đã đến, thì không xứng đáng để ngồi xuống.
Động sản và bất động sản
Động sản và bất động sản
Ngày 22/05/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Do vậy, ngoài việc tạo dựng tài sản thế gian hợp pháp, người con Phật phải nỗ lực tạo dựng và tích lũy bảy loại tài sản xuất thế gian của bậc Thánh. Phát triển niềm tin, trau giồi giới hạnh, biết hổ thẹn với người ngoài, hổ…
Hương đức hạnh
Hương đức hạnh
Ngày 23/05/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Này Ananda, có loại cây hương mà hương bay thuận gió, bay ngược gió và bay thuận gió ngược gió.
Lật úp bình bát
Lật úp bình bát
Ngày 25/05/2015 Lúc 09:25:11Tác giả: Quảng Tánh
Cũng vậy, sự phá hoại Chánh pháp không phải đến từ bên ngoài mà nguy cơ lại tiềm ẩn bên trong những người nhân danh vì sự hưng suy của Chánh pháp. Vì thế, nếu cần thiết, để tránh họa “sư tử trùng”, chư Tăng phải kiên quyết lật…
Hoa sen trong giới nam cư sĩ
Hoa sen trong giới nam cư sĩ
Ngày 21/05/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Nam cư sĩ trụ tín thường được ca ngợi là thiện nam tử. Để trở thành người con trai lành trong Chánh pháp, trước hết phải có lòng tin; tâm tín Tam bảo, tin sâu nhân quả, tội phước và nghiệp báo. Nam cư sĩ trụ tín phải có đầy đủ năm…
Tài sản của người tu
Tài sản của người tu
Ngày 20/05/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Tuy vậy, xây dựng tài sản vật chất chỉ là một phần của cuộc sống. Sẽ là một sai sót lớn cho cá nhân và cả xã hội nếu chỉ chú trọng tạo dựng tài sản vật chất mà xem nhẹ hoặc quên mất việc làm giàu, phát triển tài sản tinh thần
Sự nghèo khổ
Sự nghèo khổ
Ngày 08/05/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Chính lòng tin, hổ thẹn, sợ hãi với ác pháp, tinh cần và trí tuệ mới là tài sản, làm nên sự giàu có đích thực của những người đệ tử Phật.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929