>> Phật Học

Tiêu Điểm

Tác Giả: Thích Nữ Tâm Như

Nguyên nhân đức Phật chế Giới Luật
Nguyên nhân đức Phật chế Giới Luật
Ngày 08/04/2015 Lúc 00:34:02Tác giả: Thích Nữ Tâm Như
Như chúng ta nhận xét qua lời giải trong các kinh đức Thế Tôn giảng dạy xong lại nói rằng: "Tất cả pháp ta nói ra chỉ là phương tiện khi tu hành xong hãy buông bỏ". Còn đang thời tu hành dù hành giả tu pháp nào đi nữa phải lấy Giới luật…
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929