>> Phật Học

Tiêu Điểm

Tác Giả: Thích Nữ Trí Hải

Huyền Trang - Nhà chiêm bái và học giả (Phần cuối)
Huyền Trang - Nhà chiêm bái và học giả (Phần cuối)
Ngày 26/08/2014 Lúc 23:46:40Tác giả: Thích Nữ Trí Hải
Về phương diện trước tác, Pháp sư không để lại nhiều tác phẩm, vì Ngài quá bận với việc dịch thuật. Ngoài ra, Ngài cũng còn nhiều việc làm khác để làm.
Huyền Trang - Nhà chiêm bái và học giả (P2)
Huyền Trang - Nhà chiêm bái và học giả (P2)
Ngày 26/08/2014 Lúc 05:54:10Tác giả: Thích Nữ Trí Hải
Khi đến 20 tuổi, Ngài thọ giới tại Thành đô, an cư kiết hạ và học luật tạng. Chỉ học qua một lần Ngài thấu hiểu các giới điều. Sau khi học xong các kinh tạng và các bộ sớ giải ở nước Thục, Ngài liền đi thuyền xuống sông Dương…
Huyền Trang - Nhà chiêm bái và học giả (P1)
Huyền Trang - Nhà chiêm bái và học giả (P1)
Ngày 26/08/2014 Lúc 05:17:08Tác giả: Thích Nữ Trí Hải
Pháp sư khởi hành cuộc Tây du nhằm ba mục đích rõ rệt: chiêm bái Phật địa, nghiên cứu Phật lý và sưu tầm Kinh điển.
Tương quan giữa Thiền và Mật
Tương quan giữa Thiền và Mật
Ngày 30/05/2014 Lúc 10:04:55Tác giả: Thích Nữ Trí Hải
Những người học thiền thường nghe câu: “Đản nguyện không chư sở hữu, thiết vật thật chư sở vô”: chỉ cốt thấy mọi hiện tượng đều là không, nhưng nhất thiết đừng làm cho cái không ấy trở thành thực có.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929