>> Phật Học

Tiêu Điểm

Tác Giả: Thích Phước Thái

Hộ niệm là gì, hộ niệm như thế nào cho đúng cách ?
Hộ niệm là gì, hộ niệm như thế nào cho đúng cách ?
Ngày 14/03/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Thích Phước Thái
Hai chữ hộ niệm có nghĩa là giúp cho người sắp chết có được chánh niệm. Chữ niệm nầy, có nghĩa là chánh niệm. Nói cách khác là mình giúp (hộ) cho họ nhớ (niệm) Phật, tức đồng với tâm niệm Phật, vì tâm niệm Phật là chánh nhân thành…
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929