>> Phật Học

Tiêu Điểm

Tác Giả: Thích Phước Tiến

Sơ lược sắc thái Thiền Trung Hoa
Sơ lược sắc thái Thiền Trung Hoa
Ngày 11/06/2014 Lúc 21:30:53Tác giả: Thích Phước Tiến
Đạo Phật ra đời hơn 25 thế kỷ. Sự ảnh hưởng của Đạo Phật càng ngày càng lan rộng khắp nơi, càng ngày càng được thêm nhiều giới trí thức đón nhận nồng nhiệt; điều đó chứng tỏ giá trị bất hủ của đạo Phật, không chỉ thời…
Sứ mệnh thời hoằng pháp trong thời hiện đại
Sứ mệnh thời hoằng pháp trong thời hiện đại
Ngày 11/06/2014 Lúc 21:19:41Tác giả: Thích Phước Tiến
(PPUD) ( Bài tham luận cho lớp cao cấp hoằng pháp năm 2001 ) Hoằng pháp là nghĩa vụ thiêng liêng của người con Phật:
Tâm niệm thọ cúng dường
Tâm niệm thọ cúng dường
Ngày 11/06/2014 Lúc 21:13:18Tác giả: Thích Phước Tiến
(PPUD) Nhờ có chánh niệm quán chiếu tường tận trong khi ăn hay lúc nhận của cúng dường thì bữa cơm dù thanh đạm hay vật cúng dường đơn sơ, chúng ta cũng thọ nhậnvới tâm niệm hoan hỷ, thành kính và trân trọng. Có như vậy chúng ta mới…
Vai Trò Căn Bản của Người Phật Tử
Vai Trò Căn Bản của Người Phật Tử
Ngày 23/10/2011 Lúc 10:05:35Tác giả: Thích Phước Tiến
(PPUD) Trong bốn chúng đệ tử của đức Phật, gồm hai chúng tại gia và hai chúng xuất gia, đều có vai rò quan trọng không kém nhau rong việc bảo tồn Phật pháp.
Vô ngã – chưa phải là điểm dừng
Vô ngã – chưa phải là điểm dừng
Ngày 06/06/2014 Lúc 10:05:35Tác giả: Thích Phước Tiến
(PPUD) Nhắc đến Phật giáo, chúng ta thấy đạo Phật chủ trương Vô Ngã, thuyết minh về Vô Ngã, và Vô Ngã xem như là học thuyết nòng cốt của đạo Phật. Trong Tam Pháp Ấn, Vô Ngã là một trong ba ấn định đặc thù về chân lý Phật giáo: vô…
Tổ Huệ Viễn với pháp môn Tịnh Độ
Tổ Huệ Viễn với pháp môn Tịnh Độ
Ngày 06/06/2014 Lúc 15:24:26Tác giả: Thích Phước Tiến
Từ khởi nguyên, mục đích của đạo Phật là ban vui cứu khổ. Vì chúng sanh căn tánh đa dạng, nên đức Phật phải phương tiện với nhiều pháp môn bằng câu châm ngôn quen thuộc.
Phật giáo Nguyên Thủy trong thời kỳ hội nhập
Phật giáo Nguyên Thủy trong thời kỳ hội nhập
Ngày 02/06/2014 Lúc 10:43:54Tác giả: Thích Phước Tiến
Bài thuyết trình tại hội thảo “Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Kỷ Nguyên Toàn Cầu Hóa”, tại trường đại học KHXH&NV – TP. HCM tháng 1/2014 - ĐĐ. Thích Phước Tiến.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929