>> Phật Học

Tiêu Điểm

Tác Giả: Tịnh Duyên

Dạo bước vườn thiền (phần 3)
Dạo bước vườn thiền (phần 3)
Ngày 15/06/2014 Lúc 14:09:34Tác giả: Tịnh Duyên
Người thợ mộc muốn thử ông, đánh dấu điểm đó rồi giả vờ quên. “Chỗ này hả? Có lẽ chỗ này?” người thợ mộc tiếp tục hỏi, chỉ nhiều điểm khác nhau trên cây trụ.
16 bài thiền quán xứ
16 bài thiền quán xứ
Ngày 13/06/2014 Lúc 14:04:31Tác giả: Tịnh Duyên
Quán thân như một xác chết, bị liệng vào bãi tha ma được vài ngày, sình lên, xanh lại, thối nát ra và quán chiếu thân thể mình “chính thân thể này cũng như vậy, cũng sẽ trở thành như thế, không có lối nào tránh thoát.
Thiền dành cho trẻ em
Thiền dành cho trẻ em
Ngày 13/06/2014 Lúc 14:00:32Tác giả: Tịnh Duyên
Có người cho rằng, trẻ em hiếu động, không thích hợp với thiền. Nhưng thực tế thì không như vậy. Sau khi được hướng dẫn với chương trình thực tập được thiết kế phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, các em tỏ ra thích thú.
Thiền tông đốn ngộ
Thiền tông đốn ngộ
Ngày 13/06/2014 Lúc 13:49:18Tác giả: Tịnh Duyên
Phật thành đạo là thành ở đâu? Có lẽ nào lại ở dưới cội bồ đề hay trên sao mai? Thấy như thế, thì đến tột mé vị lai hẳn cũng chưa gặp. Rồi chư Tổ tỏ ngộ là tỏ ngộ ở đâu? Quyết không thể ở nơi bộ kinh này, bộ kinh kia hay…
Đức tin trong đạo Phật
Đức tin trong đạo Phật
Ngày 13/06/2014 Lúc 11:05:45Tác giả: Tịnh Duyên
Về đức tin trong đạo Phật, người ta có thể đặt câu hỏi: Có đức tin hay không trong đạo Phật? Hay nói một cách khác: đạo Phật có cần đến đức tin hay không? Nếu có, đức tin trong đạo Phật có khác gì với đức tin trong các tôn giáo…
Ba phương pháp hành thiền chủ yếu
Ba phương pháp hành thiền chủ yếu
Ngày 13/06/2014 Lúc 11:02:24Tác giả: Tịnh Duyên
Hơi thở là biểu hiện cụ thể nhất của sự sống, khi thở mà theo dõi hơi thở ra vào với tâm an tịnh, thì tác dụng đối với thân và tâm thật không thể lường. Một điều căn dặn của các thiền sư từng tu tập lâu năm về pháp môn này,…
Hạnh phúc và phước đức trong thiền quán
Hạnh phúc và phước đức trong thiền quán
Ngày 13/06/2014 Lúc 10:54:01Tác giả: Tịnh Duyên
“Thở vào, ta biết ta đang thở vào; thở ra, ta biết ta đang thở ra. Thở vào, ta biết, ta đang đưa dưỡng khí đi vào trong thân thể ta; thở ra, ta biết, ta đang đưa những khí không lành mạnh đi ra khỏi thân thể ta”.
Thiền trong cuộc sống
Thiền trong cuộc sống
Ngày 13/06/2014 Lúc 10:50:03Tác giả: Tịnh Duyên
Ngày nay thiền đã trở thành phổ biến, ai cũng nói về thiền, sách báo nào cũng đề cập đến thiền, gần đây lại có chuyện du lịch thiền...
Phương tiện vào cửa tham thiền
Phương tiện vào cửa tham thiền
Ngày 13/06/2014 Lúc 10:03:43Tác giả: Tịnh Duyên
Thiền tông dùng Phật ngữ tâm làm tông, lấy vô môn làm pháp môn, đã là vô môn như vậy làm sao hiểu. Tổ sư nói: “Người từ cửa mà vào chẳng phải là của báu trong nhà, người từ nhân duyên mà được trước sau cũng hoại, nói như thế…
Giới thiệu đường lối tu Thiền của Phật giáo
Giới thiệu đường lối tu Thiền của Phật giáo
Ngày 13/06/2014 Lúc 09:46:02Tác giả: Tịnh Duyên
Thiền Phật giáo Đại thừa hay Phật giáo Phát triển được truyền bá ở Trung Hoa. Đại sư Trí Khải dạy tu thiền theo Lục diệu pháp môn gốc từ Phật giáo Nguyên thủy, nhờ ứng dụng khéo thành pháp tu của Đại thừa.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929