>> Phật Học

Tiêu Điểm

Tác Giả: Tuệ Uyển

Tĩnh lặng
Tĩnh lặng
Ngày 09/01/2015 Lúc 23:23:20Tác giả: Tuệ Uyển
Nhằm để đạt đến Quả Phật, trước nhất chúng ta cần một cộng đồng tâm linh, chúng ta cần quy y Tăng già. Nhưng những phẩm chất nào mà một người hiện thân như một thành viên chân thật của Tăng già?
Thiền trong Tịnh độ tông
Thiền trong Tịnh độ tông
Ngày 24/12/2013 Lúc 15:29:24Tác giả: Tuệ Uyển
Chúng tôi có thể nói rằng ‘Niệm Phật’ là hình thức thiền tập qua việc tập trung tâm thức chúng ta về Đức Phật Di Đà và ý nghĩa những đại nguyện của Ngài vì cuộc sống của chúng ta.
Cực lạc và luân hồi: Bất nhị trong Tịnh Độ Tông
Cực lạc và luân hồi: Bất nhị trong Tịnh Độ Tông
Ngày 20/09/2013 Lúc 00:48:43Tác giả: Tuệ Uyển
Nguyên tác: Sukhavati & Samsara Duality In Pure Land Buddhism
Chết - Thân trung ấm - Tái sinh
Chết - Thân trung ấm - Tái sinh
Ngày 17/04/2014 Lúc 09:15:06Tác giả: Tuệ Uyển
Một cách đơn giản, lúc lâm chung, thái độ quen thuộc lâu dài thường ưu tiên và trực tiếp ảnh hưởng đến sự tái sinh.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929