>> Phật Học

Tiêu Điểm
Ánh Đạo Vàng
Ánh Đạo Vàng
Ngày 18/10/2014 Lúc 00:04:24Tác giả: Võ Đình Cường
VÕ ÐÌNH CƯỜNG trong quyển ÁNH ÐẠO VÀNG này đã phát tâm thuật lại lịch sử của Phật với ngòi viết lưu lợi, lối văn kiều diễm làm độc giả cảm thấy dường như đang sống trong làn không khí Từ bi. Thật là một công trình rất vĩ đại,…
Con gái Đức Phật
Con gái Đức Phật
Ngày 04/10/2014 Lúc 06:12:58Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Cổ sử truyện CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng).
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi
Ngày 01/10/2014 Lúc 23:25:16Tác giả: Tâm Hà Lê Công Đa
Qua kinh sách thuộc truyền thống Đại thừa ta được biết mỗi vị Phật thường có hai vị Bồ tát làm thị giả. Nếu như Đức Phật A Di Đà có Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí làm thị giả thì một trong hai vị thị giả chính của Đức…
Suy tư về Phật pháp qua ba thời kỳ Chánh, Tượng và Mạt Pháp
Suy tư về Phật pháp qua ba thời kỳ Chánh, Tượng và Mạt Pháp
Ngày 27/09/2014 Lúc 04:12:24Tác giả: Thích Phổ Huân
Theo cổ đức nhận định, y vào lời dạy của Đấng Toàn Giác, thì dòng pháp giải thoát phải trải qua ba thời kỳ: Chánh Pháp, Tượng Pháp và Mạt pháp; điều đó lại càng đúng hơn vì hết thảy các pháp đều sinh diệt vô thường. Tuy nhiên…
Ngôn ngữ Phật học
Ngôn ngữ Phật học
Ngày 26/09/2014 Lúc 03:25:48Tác giả: Thích Nhuận Châu dịch
Khi truyền bá rộng rãi sang châu Á, Phật giáo thành công khi vượt qua một số vấn đề nổi bật từ những giới hạn về ngôn ngữ trong một số trường hợp phải phiên chuyển thành một ngôn ngữ rất khác với ngôn ngữ nói của Ấn Độ.
Thập đại đệ tử Phật
Thập đại đệ tử Phật
Ngày 24/09/2014 Lúc 00:33:33Tác giả: Thích Minh Tuệ
Ngày xưa thuở Phật còn tại thế, đa phần các đệ tử xuất gia của Ngài đều chứng A La Hán, như 1.250 vị tỳ kheo mà kinh thường nhắc đến. Trong số đó bậc ưu tú về mặt đạo hạnh, sở trường và sở chứng, có mười vị được gọi…
Các tông phái đạo Phật (P2)
Các tông phái đạo Phật (P2)
Ngày 12/09/2014 Lúc 03:35:08Tác giả: Đoàn Trung Còn
Người học Phật ngày nay có phần khác với xưa kia, không mấy ai đặt nặng vấn đề tông phái. Sự phân chia lớn nhất vẫn tồn tại cho đến ngày nay chỉ là giữa Đại thừa và Tiểu thừa. Tuy nhiên, theo cách nhìn của những người thực sự…
Các tông phái đạo Phật (P1)
Các tông phái đạo Phật (P1)
Ngày 12/09/2014 Lúc 00:57:09Tác giả: Đoàn Trung Còn
Đức Phật Thích-ca Mâu-ni khai sáng đạo Phật, trong hơn 49 năm thuyết pháp trên toàn cõi Ấn Độ đã giáo hóa cho đủ mọi tầng lớp khác nhau trong xã hội, từ hàng vua chúa quan quyền cho đến kẻ bần dân hạ tiện, từ những người thông minh…
Huyền Trang - Nhà chiêm bái và học giả (Phần cuối)
Huyền Trang - Nhà chiêm bái và học giả (Phần cuối)
Ngày 26/08/2014 Lúc 23:46:40Tác giả: Thích Nữ Trí Hải
Về phương diện trước tác, Pháp sư không để lại nhiều tác phẩm, vì Ngài quá bận với việc dịch thuật. Ngoài ra, Ngài cũng còn nhiều việc làm khác để làm.
Huyền Trang - Nhà chiêm bái và học giả (P2)
Huyền Trang - Nhà chiêm bái và học giả (P2)
Ngày 26/08/2014 Lúc 05:54:10Tác giả: Thích Nữ Trí Hải
Khi đến 20 tuổi, Ngài thọ giới tại Thành đô, an cư kiết hạ và học luật tạng. Chỉ học qua một lần Ngài thấu hiểu các giới điều. Sau khi học xong các kinh tạng và các bộ sớ giải ở nước Thục, Ngài liền đi thuyền xuống sông Dương…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929