>> Phật Học

Tiêu Điểm
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Thiện Đạo đại sư
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Thiện Đạo đại sư
Ngày 24/06/2014 Lúc 10:00:00Tác giả: Thích Thiền Tâm
Các bậc tu thiền đắc đạo, muốn biểu hiện sự sống chết tự tại, có vị đứng mà hóa, có vị trở ngược đầu xuống đất đưa hai chân lên trời mà viên tịch. Nếu chưa phá tan ngũ uẩn, khi từ trên cao rơi xuống, dù bậc phục được…
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Huệ Viễn đại sư
13 vị tổ Tịnh Độ tông - Huệ Viễn đại sư
Ngày 24/06/2014 Lúc 09:46:13Tác giả: Thích Thiền Tâm
Đại sư ở Lô Sơn hơn ba mươi năm, chân không bước ra khỏi núi. Ngài khước từ mọi sự liên lạc không cần thiết với đời, nguyện giải quyết vấn đề sanh tử ngay trong kiếp hiện tại. Khi có khách đến viếng, lúc ra về Đại sư chỉ tiễn…
Tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Tiểu sử Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Ngày 28/03/2014 Lúc 14:10:00Tác giả: Minh Minh
Hòa thượng pháp danh là Thiện Chánh, tự Trí Tịnh, pháp hiệu Hân Tịnh, húy Nhựt Bình, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41. Là đệ tử của Cố Hòa Thượng: thượng Thiện hạ Quang, khai sơn chùa Vạn Linh ở núi Cấm, Châu Đốc.
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929