>> Phật Học

Tiêu Điểm
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P2)
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P2)
Ngày 25/07/2014 Lúc 22:06:12Tác giả: Khenchen Thrangu Rinpoche
Những lời dạy của đức Phật có thể chia thành giáo lý của các kinh (sūtrās) và mật điển (tantras). Chúng ta phân tích và chiêm nghiệm trong khi nghiên cứu các kinh như thế chúng ta có thể có được sự hiểu biết nhất định về bản tánh của…
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P1)
Tánh Không trong truyền thống Phật giáo Tây Tạng (P1)
Ngày 25/07/2014 Lúc 04:44:23Tác giả: Khenchen Thrangu Rinpoche
Lý do chúng ta tu tập Phật pháp là để được giải thoát. Để được như vậy, chúng ta phải dấn mình vào thiền định và nếu muốn thiền định của mình có hiệu quả, chúng ta cần có cái thấy triết lý đúng.
Bốn chân lý cao quý
Bốn chân lý cao quý
Ngày 15/07/2014 Lúc 01:19:21Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma
Giải thoát có nghĩa là tự do khỏi những xiềng xích, và những gì trói buộc chúng sanh với cõi luân hồi là nghiệp chướng và phiền não … Vì đây là bản chất tự nhiên của xiềng xích, cho nên sự tự do với tái sanh bị trói buộc bởi nghiệp…
Đạo Phật trả lời những câu hỏi lớn
Đạo Phật trả lời những câu hỏi lớn
Ngày 10/07/2014 Lúc 10:47:52Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma
Trong một cuộc gặp gỡ liên tôn ở Ấn Độ, cùng với một người Do Thái và một người Hồi Giáo Sufi mỗi chúng tôi đưa ra ba câu hỏi: Tự ngã là gì? Tự ngã có bắt đầu không? Tự ngã có bao giờ chấm dứt không? Những truyền thống khác…
Trái Tim Của Đạo Phật
Trái Tim Của Đạo Phật
Ngày 02/07/2014 Lúc 11:15:19Tác giả: Đạt Lai Lạt Ma
Nguyện vọng là quan trọng, nhưng tự nó thôi không đem đến một sự chuyển hóa sâu sắc mà chúng ta đang theo đuổi.
Hoà Bình Theo Quan Điểm Của Kim Cang Thừa
Hoà Bình Theo Quan Điểm Của Kim Cang Thừa
Ngày 25/06/2014 Lúc 15:22:35Tác giả: Karma Lekshe Tsomo
“Người canh giữ đích thực cho hoà bình xuất phát từ nội tâm: tinh thần quan tâm và trách nhiệm về tương lai cho chính mình và vì phúc lợi cho tha nhân.“ H.H Dalai Lama
Tổng quan về quán đỉnh (phần 1)
Tổng quan về quán đỉnh (phần 1)
Ngày 11/06/2014 Lúc 21:05:53Tác giả: Vô Úy dịch
Quán đỉnh là một đặc trưng của Phật giáo Kim Cương thừa, tức nghi thức bắt buộc tham dự việc phát nguyện, phụng sự và thực hành nghi quỹ (sadhana) theo một đức Bản tôn hay một vị Bồ tát nào đó.
Tổng quan về quán đỉnh (Phần cuối)
Tổng quan về quán đỉnh (Phần cuối)
Ngày 11/06/2014 Lúc 21:03:04Tác giả: Vô Úy dịch
Thực sự sẽ rất thâm sâu và nhiệm mầu nếu hành giả có thể bắt đầu con đường hành trì Kim Cương thừa dựa trên sự hiểu biết minh xác về Tantra. Một số đạo sư Tây Tạng trong quá khứ từng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các…
Uống dòng suối núi (Hết)
Uống dòng suối núi (Hết)
Ngày 11/06/2014 Lúc 16:07:16Tác giả: Tha Nhân dịch
Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân
Uống dòng suối núi (P9)
Uống dòng suối núi (P9)
Ngày 11/06/2014 Lúc 16:00:48Tác giả: Tha Nhân dịch
Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929