>> Phật Học

Tiêu Điểm
Uống dòng suối núi (P8)
Uống dòng suối núi (P8)
Ngày 11/06/2014 Lúc 15:54:50Tác giả: Tha Nhân dịch
Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân
Uống dòng suối núi (P7)
Uống dòng suối núi (P7)
Ngày 11/06/2014 Lúc 15:52:52Tác giả: Tha Nhân dịch
Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân
Uống dòng suối núi (P6)
Uống dòng suối núi (P6)
Ngày 11/06/2014 Lúc 15:47:22Tác giả: Tha Nhân dịch
Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân
Uống dòng suối núi (P5)
Uống dòng suối núi (P5)
Ngày 11/06/2014 Lúc 15:44:55Tác giả: Tha Nhân dịch
Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân
Uống dòng suối núi (P4)
Uống dòng suối núi (P4)
Ngày 11/06/2014 Lúc 15:32:19Tác giả: Tha Nhân dịch
Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân
Uống dòng suối núi (P3)
Uống dòng suối núi (P3)
Ngày 11/06/2014 Lúc 15:28:32Tác giả: Tha Nhân dịch
Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân
Uống dòng suối núi (P2)
Uống dòng suối núi (P2)
Ngày 11/06/2014 Lúc 15:20:23Tác giả: Tha Nhân dịch
Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân
Uống dòng suối núi (Phần 1)
Uống dòng suối núi (Phần 1)
Ngày 11/06/2014 Lúc 15:06:01Tác giả: Tịnh Duyên
Những Bài Ca của vị Thánh được Mến Yêu của Tây Tạng, Milarepa Nguyên tác: Drinking the Mountain Stream, Song of Tibet’s Beloved Saint, Milarepa Việt dịch: Tha Nhân
Chủ động cái chết để tái sinh trong một kiếp sống an lạc hơn (Phần cuối)
Chủ động cái chết để tái sinh trong một kiếp sống an lạc hơn (Phần cuối)
Ngày 10/06/2014 Lúc 19:39:04Tác giả: Hoang Phong
Ngay cả đối với những người bình thường không tu hành, lúc chết cũng không xảy ra những biểu hiện thô thiển. Đối với một người tu học cao thâm, họ sẽ dựa vào sức mạnh do sự tu tập thiền định về Tánh không để tìm cách lợi dụng…
Chủ động cái chết để tái sinh trong một kiếp sống an lạc hơn (Phần 5)
Chủ động cái chết để tái sinh trong một kiếp sống an lạc hơn (Phần 5)
Ngày 10/06/2014 Lúc 19:16:54Tác giả: Hoang Phong
Cái chết xảy ra từng giai đoạn một, từ lúc thành phần đất tan trong nước, cho đến khi ánh sáng trong suốt xuất hiện, và giai đoạn ánh sánh trong suốt cũng nằm chung trong quá trình của cái chết. Sau quá trình trên đây, và đối với trường…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929