>> Phật Học

Tiêu Điểm
Cách thức đúng đắn để lắng nghe giáo pháp
Cách thức đúng đắn để lắng nghe giáo pháp
Ngày 09/06/2014 Lúc 10:59:56Tác giả: Tịnh Duyên
Suốt từ vô thuỷ vô chung, không có một chúng sinh nào trong biển luân hồi đau khổ mênh mông này chưa từng là cha hay mẹ của chúng ta [trong một kiếp nào đó].
Mật tông
Mật tông
Ngày 09/06/2014 Lúc 10:43:53Tác giả: Tịnh Duyên
Mật tông là từ gốc Hán dùng để gọi pháp môn bí mật bắt nguồn từ Phật giáo Đại thừa, được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 5, 6 tại Ấn Độ. Có một số ý kiến cho rằng có sự đồng nhất giữa tên gọi Mật Tông với Kim cương…
Hành trình Mật tông Tây Tạng tại Việt Nam
Hành trình Mật tông Tây Tạng tại Việt Nam
Ngày 09/06/2014 Lúc 10:38:44Tác giả: Quảng Kiến
Mặc dầu hầu hết các dòng truyền thừa của Phật giáo Việt Nam từ xưa đến nay đều bắt nguồn từ Thiền tông, song pháp tu hàng ngày của Tăng Ni, Phật tử lại thường bao gồm cả Thiền - Tịnh - Mật.
Thần chú Đại Bi màu nhiệm không thể nghĩ bàn
Thần chú Đại Bi màu nhiệm không thể nghĩ bàn
Ngày 09/06/2014 Lúc 10:22:53Tác giả: Tịnh Duyên
Ý nghĩa của đại bi: Căn cứ câu: "Bi năng bạt khổ," bất cứ ai gặp phải mọi cảnh khổ nạn, nếu thành tâm tụng Chú Ðại-bi đều có thể được bình an, chuyển hung thành cát. Ngài Quán Thế Âm bạch Phật rằng: "Nếu như chúng sanh trì tụng…
Tứ diệu đế qua con đường Mật tông
Tứ diệu đế qua con đường Mật tông
Ngày 09/06/2014 Lúc 10:16:39Tác giả: Tịnh Duyên
“Tứ Diệu Đế” là một pháp môn khi Đức Phật đã trở về với bản tánh tâm vi diệu thanh tịnh. Ngài đã hoàn toàn sáng suốt trong các pháp sở hữu toàn bộ cả các pháp và ngài cũng đã ly được tất cả các pháp chứng đạo vô thượng…
Từng bước thực hành thần chú Đại Bi
Từng bước thực hành thần chú Đại Bi
Ngày 09/06/2014 Lúc 09:51:53Tác giả: Tịnh Duyên
Chú Đại Bi phải nên được trì tụng lớn tiếng, giọng điệu trầm hùng, nhanh và liên tục bằng cách lấy hơi từ bụng ra. Lớn tiếng ở đây không có nghĩa là ta phải la lớn lên, nhưng giọng đọc phải rõ ràng, nghe đủ tiếng, không lờ mờ,…
Ba thời chuyển pháp luân
Ba thời chuyển pháp luân
Ngày 09/06/2014 Lúc 09:22:02Tác giả: Tịnh Duyên
Truyền thống PG Tây Tạng chia giáo pháp Đức Phật ra ba thời kỳ chuyển pháp luân: thời kỳ đầu, dạy pháp Tứ Diệu Đế; thời kỳ thứ nhì, dạy pháp Tánh Không; thời kỳ thứ ba, dạy về Phật Tánh.
Chùa Tây Tạng - vết chân đầu tiên của Mật tông Việt Nam
Chùa Tây Tạng - vết chân đầu tiên của Mật tông Việt Nam
Ngày 09/06/2014 Lúc 08:47:12Tác giả: Pháp Hiển
Lịch sử phát triển của một dân tộc, không chỉ là các cuộc xung đột giữa thiện và ác, giữa nô lệ và giải phóng, mà nó còn phải chuyển tải cho được hệ thống phát triển văn minh của mình như thế nào trong lòng cuộc đấu tranh như…
Mantra âm thanh của chánh giác
Mantra âm thanh của chánh giác
Ngày 09/06/2014 Lúc 08:34:56Tác giả: Tịnh Duyên
Mỗi một phân tử, mỗi một vi hạt, và mỗi một sự vật là một đơn vị có dao động riêng, tần số riêng. Một ca sĩ vĩ đại có thể làm vỡ một tấm kính bằng một nhạc tiết cộng hưởng với tần số dao động của nó.
Ý nghĩa và lợi ích hành giả trì chú đại bi
Ý nghĩa và lợi ích hành giả trì chú đại bi
Ngày 06/06/2014 Lúc 10:17:45Tác giả: Tịnh Duyên
Bồ tát phát tâm bằng cách thân cận thiện tri thức, cúng dường chư Phật, tu tập thiện căn, lập chí cầu chánh pháp, tâm thường nhu hòa, gặp khổ chịu nhẫn nhục được, từ bi thuần hậu, thâm tâm bình đẳng, ưa thích pháp đại thừa, mong…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929