>> Phật Học

Tiêu Điểm
An trú nơi cô tịch là thực hành của một bồ tát
An trú nơi cô tịch là thực hành của một bồ tát
Ngày 20/04/2014 Lúc 08:02:03Tác giả: Tịnh Duyên
Khi từ bỏ những nơi chốn không thuận lợi, những cảm xúc hỗn loạn dần dần phai nhạt
Lợi ích của pháp khí kinh luân xoay & kèn pháp loa
Lợi ích của pháp khí kinh luân xoay & kèn pháp loa
Ngày 05/04/2014 Lúc 08:05:55Tác giả: Tịnh Duyên
Ở Solu Kumbu, hằng ngày tất cả người già đều quay kinh luân. Buổi sáng khi họ ở nhà và buổi tối trước khi họ đi ngủ, họ đều cầm một chuỗi hạt (mala) trong tay trái, một chiếc kinh luân trong tay phải, và trì tụng thần chú OM MANI PADME…
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929