>> Phật Học

Tiêu Điểm
Phước Hữu Lậu Là Gì - Thầy Thích Phước Tiến
Phước Hữu Lậu Là Gì - Thầy Thích Phước Tiến
Ngày 24/03/2016 Lúc 08:00:15Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Bài pháp thoại Phước Hữu Lậu Là Gì? do thầy Thích Phước Tiến giảng tại Thiền Tịnh Đạo Tràng (Farnsworth St San Leandro - North California - USA) ngày 28/12/2014, nhằm ngày 07/11/Giáp Ngọ trong chuyến Hoằng Pháp tại Mỹ - Canada năm 2014.
48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - Thầy Thích Phước Tiến
48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà - Thầy Thích Phước Tiến
Ngày 23/03/2016 Lúc 15:57:17Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Bài pháp thoại 48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Long Khánh (E4/6 Nguyễn Hữu Trí - TT. Tân Túc - Huyện Bình Chánh - TP.HCM) ngày 01/01/2010, nhằm ngày 17/11/Kỷ Sửu trong dịp Lễ Vía Đức Phật…
Lòng Tốt Bị Bôi Bẩn - The Kindness Is Smeared - Thầy Thích Phước Tiến
Lòng Tốt Bị Bôi Bẩn - The Kindness Is Smeared - Thầy Thích Phước Tiến
Ngày 23/03/2016 Lúc 15:57:09Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Bài pháp thoại Lòng Tốt Bị Bôi Bẩn - The Kindness Is Smeared do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Như Lai Thiền Tự (Ave Phoenix - Arizona - USA) ngày 06/12/2014, nhằm ngày 15/10/Giáp Ngọ trong chuyến Hoằng Pháp tại Mỹ - Canada năm 2014.
Khánh Tuế Đầu Xuân 2015 - Thầy Thích Phước Tiến
Khánh Tuế Đầu Xuân 2015 - Thầy Thích Phước Tiến
Ngày 23/03/2016 Lúc 15:12:53Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Bài pháp thoại Khánh Tuế Đầu Xuân 2015 do thầy Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân (E4/6 Nguyễn Hữu Trí - TT. Tân Túc - Huyện Bình Chánh - TP.HCM - Tel: (08) 6268 9409), ngày 19/02/2015, nhằm ngày 01/01/Ất Mùi trong dịp Tết 2015.
Hộ Niệm Người Lâm Chung Những Điều Cần Biết - Thầy Thích Phước Tiến
Hộ Niệm Người Lâm Chung Những Điều Cần Biết - Thầy Thích Phước Tiến
Ngày 19/03/2016 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Bài pháp thoại Hộ Niệm Người Lâm Chung Những Điều Cần Biết do thầy Thích Phước Tiến giảng tại Đạo Tràng Viên Thông (19th Ave, Cornelius, Oregon 97113 - USA ) ngày 08/11/2014, nhằm ngày 16/09/Giáp Ngọ trong chuyến Hoằng Pháp tại Mỹ - Canada năm…
Đừng Tham Vọng Thay Đổi Người Khác - Thầy Thích Phước Tiến
Đừng Tham Vọng Thay Đổi Người Khác - Thầy Thích Phước Tiến
Ngày 18/03/2016 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Bài pháp thoại Đừng Tham Vọng Thay Đổi Người Khác do thầy Thích Phước Tiến giảng tại Như Lai Thiền Tự (3340 Central Ave San Diego - South California 95112 - USA), ngày 21/12/2014, nhằm ngày 30/10/Giáp Ngọ, trong chuyến Hoằng Pháp tại Mỹ - Canada năm…
Cuộc Sống Hôm Nay Thiếu Gì - What Does Today’s Life Lack - Thầy Thích Phước Tiến
Cuộc Sống Hôm Nay Thiếu Gì - What Does Today’s Life Lack - Thầy Thích Phước Tiến
Ngày 17/03/2016 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Bài pháp thoại Cuộc Sống Hôm Nay Thiếu Gì - What Does Today’s Life Lack do thầy Thích Phước Tiến giảng tại Niệm Phật Đường Phổ Quang (7389 Parnell Ave., Las Vegas, NV 89147, Tel: 702-499-0197), ngày 09/12/2014, nhằm ngày 18/10/Giáp Ngọ trong chuyến Hoằng…
Bài Bạc Là Bác Thằng Bần - Gambling leads to misery - Thầy Thích Phước Tiến
Bài Bạc Là Bác Thằng Bần - Gambling leads to misery - Thầy Thích Phước Tiến
Ngày 16/03/2016 Lúc 16:00:17Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Bài pháp thoại Bài Bạc Là Bác Thằng Bần - Gambling leads to misery do thầy Thích Phước Tiến giảng tại Niệm Phật Đường Phổ Quang (7389 Parnell Ave., Las Vegas, NV 89147, Tel: 702-499-0197) ngày 09/12/2014, nhằm ngày 18/10/Giáp Ngọ trong chuyến Hoằng Pháp…
8 Câu Nói Đáng Nhớ Của Người Nổi Tiếng - Thầy Thích Phước Tiến
8 Câu Nói Đáng Nhớ Của Người Nổi Tiếng - Thầy Thích Phước Tiến
Ngày 16/03/2016 Lúc 15:00:45Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Bài pháp thoại 8 Câu Nói Đáng Nhớ Của Người Nổi Tiếng do thầy Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Pháp Hoa (Cogswell Rd, El Monte - South California - USA) ngày 20/12/2014, nhằm ngày 20/10/Giáp Ngọ trong chuyến Hoằng Pháp tại Mỹ - Canada năm 2014.
14 Điều Răn Của Phật - Thầy Thích Phước Tiến
14 Điều Răn Của Phật - Thầy Thích Phước Tiến
Ngày 16/03/2016 Lúc 14:00:56Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Bài pháp thoại 14 Điều Răn Của Phật do thầy Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Phật Đà, 36 Deodar Street Inala QLD 4077 Australia (Úc châu), ngày 22/11/2009, nhằm ngày 06/10/Kỷ Sửu trong chuyến Hoằng Pháp tại Úc năm 2009.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929