>> Phật Học

Tiêu Điểm
Vô ngã vô ưu (chương cuối)
Vô ngã vô ưu (chương cuối)
Ngày 14/06/2014 Lúc 09:17:27Tác giả: Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Thiền Quán Về Phật Đạo Tác Giả: Ni sư Ayya Khema - Người Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh Dịch từ bản tiếng Anh: Being Nobody, Going Nowhere - Meditations On The Buddhist Path
Vô ngã vô ưu (chương 12)
Vô ngã vô ưu (chương 12)
Ngày 14/06/2014 Lúc 09:14:04Tác giả: Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Thiền Quán Về Phật Đạo Tác Giả: Ni sư Ayya Khema - Người Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh Dịch từ bản tiếng Anh: Being Nobody, Going Nowhere - Meditations On The Buddhist Path
Vô ngã vô ưu (chương 11)
Vô ngã vô ưu (chương 11)
Ngày 14/06/2014 Lúc 09:07:48Tác giả: Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Thiền Quán Về Phật Đạo Tác Giả: Ni sư Ayya Khema - Người Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh Dịch từ bản tiếng Anh: Being Nobody, Going Nowhere - Meditations On The Buddhist Path
Vô ngã vô ưu (chương 10)
Vô ngã vô ưu (chương 10)
Ngày 14/06/2014 Lúc 09:03:53Tác giả: Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Thiền Quán Về Phật Đạo Tác Giả: Ni sư Ayya Khema - Người Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh Dịch từ bản tiếng Anh: Being Nobody, Going Nowhere - Meditations On The Buddhist Path
Vô ngã vô ưu (chương 9)
Vô ngã vô ưu (chương 9)
Ngày 14/06/2014 Lúc 09:00:47Tác giả: Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Thiền Quán Về Phật Đạo Tác Giả: Ni sư Ayya Khema - Người Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh Dịch từ bản tiếng Anh: Being Nobody, Going Nowhere - Meditations On The Buddhist Path
Vô ngã vô ưu (chương 8)
Vô ngã vô ưu (chương 8)
Ngày 14/06/2014 Lúc 08:57:15Tác giả: Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Thiền Quán Về Phật Đạo Tác Giả: Ni sư Ayya Khema - Người Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh Dịch từ bản tiếng Anh: Being Nobody, Going Nowhere - Meditations On The Buddhist Path
Vô ngã vô ưu (chương 7)
Vô ngã vô ưu (chương 7)
Ngày 14/06/2014 Lúc 08:52:34Tác giả: Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Thiền Quán Về Phật Đạo Tác Giả: Ni sư Ayya Khema - Người Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh Dịch từ bản tiếng Anh: Being Nobody, Going Nowhere - Meditations On The Buddhist Path
Vô ngã vô ưu (chương 4)
Vô ngã vô ưu (chương 4)
Ngày 13/06/2014 Lúc 20:50:12Tác giả: Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Thiền Quán Về Phật Đạo Tác Giả: Ni sư Ayya Khema - Người Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh Dịch từ bản tiếng Anh: Being Nobody, Going Nowhere - Meditations On The Buddhist Path
Vô ngã vô ưu (chương 5 - 6)
Vô ngã vô ưu (chương 5 - 6)
Ngày 13/06/2014 Lúc 20:46:52Tác giả: Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Thiền Quán Về Phật Đạo Tác Giả: Ni sư Ayya Khema - Người Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh Dịch từ bản tiếng Anh: Being Nobody, Going Nowhere - Meditations On The Buddhist Path
Vô ngã vô ưu (chương 3)
Vô ngã vô ưu (chương 3)
Ngày 13/06/2014 Lúc 20:40:55Tác giả: Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Thiền Quán Về Phật Đạo Tác Giả: Ni sư Ayya Khema - Người Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh Dịch từ bản tiếng Anh: Being Nobody, Going Nowhere - Meditations On The Buddhist Path
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929