>> Phật Học

Tiêu Điểm
Vô ngã vô ưu (chương 2)
Vô ngã vô ưu (chương 2)
Ngày 13/06/2014 Lúc 20:36:41Tác giả: Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Thiền Quán Về Phật Đạo Tác Giả: Ni sư Ayya Khema - Người Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh Dịch từ bản tiếng Anh: Being Nobody, Going Nowhere - Meditations On The Buddhist Path
Vô ngã vô ưu (chương 1)
Vô ngã vô ưu (chương 1)
Ngày 13/06/2014 Lúc 20:34:06Tác giả: Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Thiền Quán Về Phật Đạo Tác Giả: Ni sư Ayya Khema - Người Dịch: Diệu Liên Lý Thu Linh Dịch từ bản tiếng Anh: Being Nobody, Going Nowhere - Meditations On The Buddhist Path
Dụng tâm tu thiền (phần 2)
Dụng tâm tu thiền (phần 2)
Ngày 13/06/2014 Lúc 20:30:53Tác giả: Thich Tâm Hạnh
Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã Thích Tâm Hạnh Nhà xuất bản Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh 2013
Dụng tâm tu thiền (phần 1)
Dụng tâm tu thiền (phần 1)
Ngày 13/06/2014 Lúc 20:22:56Tác giả: Thich Tâm Hạnh
Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã Thích Tâm Hạnh Nhà xuất bản Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh 2013
Hơi thở tinh khôi (P3)
Hơi thở tinh khôi (P3)
Ngày 13/06/2014 Lúc 20:10:40Tác giả: T G Minh Thạnh
(PPUD) Thiền và chánh niệm Tác giả: Thiền giả Minh Thạnh
Hơi thở tinh khôi (P4)
Hơi thở tinh khôi (P4)
Ngày 13/06/2014 Lúc 20:03:02Tác giả: T G Minh Thạnh
(PPUD) Thiền và chánh niệm Tác giả: Thiền giả Minh Thạnh
Hơi thở tinh khôi (hết)
Hơi thở tinh khôi (hết)
Ngày 13/06/2014 Lúc 20:00:23Tác giả: T G Minh Thạnh
(PPUD) Thiền và chánh niệm Tác giả: Thiền giả Minh Thạnh
Tư tưởng Thiền học Trần Thái Tông
Tư tưởng Thiền học Trần Thái Tông
Ngày 13/06/2014 Lúc 19:54:43Tác giả: Như Hùng
Trần Thái Tông được kể như một ông vua tài giỏi, nhà thiền học uyên thâm, thành tựu cả hai phương diện chính trị và tâm linh, nhưng cũng là một ông vua mang nhiều đắng cay ngang trái trong sự nghiệp chính trị.
Trái tim mặt trời (P1)
Trái tim mặt trời (P1)
Ngày 13/06/2014 Lúc 19:48:05Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
(PPUD) Từ Chánh Niệm Ðến Thiền Quán Thích Nhất Hạnh - Lá Bối in Lần Thứ Nhất, Paris 1982
Trái tim mặt trời (P2)
Trái tim mặt trời (P2)
Ngày 13/06/2014 Lúc 19:44:21Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
(PPUD) Từ Chánh Niệm Ðến Thiền Quán Thích Nhất Hạnh - Lá Bối in Lần Thứ Nhất, Paris 1982
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929