>> Phật Học

Tiêu Điểm
Bảo hiểm Tâm (P9)
Bảo hiểm Tâm (P9)
Ngày 13/06/2014 Lúc 16:27:10Tác giả: T G Minh Thạnh
(PPUD) Trích trong sách "Bảo hiểm Tâm" của Thiền giả Minh Thạnh.
Bảo hiểm Tâm (P8)
Bảo hiểm Tâm (P8)
Ngày 13/06/2014 Lúc 16:24:07Tác giả: T G Minh Thạnh
(PPUD) Trích trong sách "Bảo hiểm Tâm" của Thiền giả Minh Thạnh.
Bảo hiểm Tâm (P7)
Bảo hiểm Tâm (P7)
Ngày 13/06/2014 Lúc 16:21:29Tác giả: Thiền giả Minh Thạnh
(PPUD) Trích trong sách "Bảo hiểm Tâm" của Thiền giả Minh Thạnh.
Bảo hiểm Tâm (P6)
Bảo hiểm Tâm (P6)
Ngày 13/06/2014 Lúc 16:17:32Tác giả: T G Minh Thạnh
(PPUD) Trích trong sách "Bảo hiểm Tâm" của Thiền giả Minh Thạnh.
Bảo hiểm Tâm (P5)
Bảo hiểm Tâm (P5)
Ngày 13/06/2014 Lúc 15:54:19Tác giả: T G Minh Thạnh
Tâm bi không phân biệt đối tượng như trong lớp có học trò ngoan ngoãn, cũng có học trò ngỗ nghịch nhưng học trò không ngoan ngoãn hay không ngỗ nghịch thì sao gọi là học trò. Đã nói thương thì phải thương đồng đều. Bất kể đối tượng…
Bảo hiểm tâm (P4)
Bảo hiểm tâm (P4)
Ngày 13/06/2014 Lúc 15:21:04Tác giả: T G Minh Thạnh
(PPUD) Trích trong sách "Bảo hiểm Tâm" của Thiền giả Minh Thạnh.
Bảo hiểm tâm (P3)
Bảo hiểm tâm (P3)
Ngày 13/06/2014 Lúc 15:17:59Tác giả: T G Minh Thạnh
(PPUD) Trích trong sách "Bảo hiểm Tâm" của Thiền giả Minh Thạnh.
Bảo hiểm tâm (P2)
Bảo hiểm tâm (P2)
Ngày 13/06/2014 Lúc 15:14:59Tác giả: T G Minh Thạnh
(PPUD) Trích trong sách "Bảo hiểm Tâm" của Thiền giả Minh Thạnh.
Gia tài của người tỉnh thức (P1)
Gia tài của người tỉnh thức (P1)
Ngày 13/06/2014 Lúc 15:08:19Tác giả: T G Minh Thạnh
(PPUD) Buông bỏ các yếu tố gây ra phiền não, mình sẽ đạt được niềm an lạc. An lạc là thức ăn của sự sống.
Gia tài của người tỉnh thức (P5)
Gia tài của người tỉnh thức (P5)
Ngày 13/06/2014 Lúc 15:02:54Tác giả: T G Minh Thạnh
(PPUD) Chánh niệm là nhận diện đơn thuần, biết điều gì đang xảy ra, về bên trong lẫn bên ngoài. Nói đến chánh niệm thì chành niệm về cái gì, tức là phải có đối tượng của chánh niệm.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929