>> Phật Học

Tiêu Điểm
Thiền tông đốn ngộ
Thiền tông đốn ngộ
Ngày 13/06/2014 Lúc 13:49:18Tác giả: Tịnh Duyên
Phật thành đạo là thành ở đâu? Có lẽ nào lại ở dưới cội bồ đề hay trên sao mai? Thấy như thế, thì đến tột mé vị lai hẳn cũng chưa gặp. Rồi chư Tổ tỏ ngộ là tỏ ngộ ở đâu? Quyết không thể ở nơi bộ kinh này, bộ kinh kia hay…
Bí mật của Thiền định
Bí mật của Thiền định
Ngày 13/06/2014 Lúc 13:41:18Tác giả: Hoàng Phong
(PPUD) Trích trong sách Trí tuệ trong Phật giáo, Hoang Phong (2010), NXB Phương Đông, HCM.
An Ban Thiền
An Ban Thiền
Ngày 13/06/2014 Lúc 13:27:12Tác giả: Thích Thông Hiền
Trong Cao Tăng Truyện ghi rằng khi thiền sư Tăng Hội đến Kiến Nghiệp, tức kinh đô của nước Ngô thì chưa có một vị Tăng sĩ nào tới đó. Ngài đã xuất gia, học Phật, học tiếng Phạn và dịch kinh đều ở tại Giao Châu, rồi sau đó đi sang…
Thiền mặc chiếu
Thiền mặc chiếu
Ngày 13/06/2014 Lúc 12:08:39Tác giả: Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm
Mặc chiếu là một phương pháp đơn giản, quá đơn giản, thực vậy, rằng sự đơn giản này trở thành sự khó khăn của nó. Trong cùng tận, nó là phương pháp của không-phương-pháp, trong đó học nhân buông bỏ hết mọi tìm kiếm, mọi ràng buộc…
Gia tài của người tỉnh thức (P4)
Gia tài của người tỉnh thức (P4)
Ngày 13/06/2014 Lúc 12:00:03Tác giả: Thiền giả Minh Thạnh
Tình thương vẫn có sự phản kháng nhưng không phản kháng theo kiểu của đất, nước, lửa, gió.
Thanh tịnh và tĩnh giác
Thanh tịnh và tĩnh giác
Ngày 13/06/2014 Lúc 11:48:44Tác giả: Diệu Liên Lý Thu Linh dịch
Có rất nhiều phương pháp tu Thiền. Trong “Thanh Tịnh Đạo” (Path of Purification) có hơn bốn mươi cách được liệt kê, nhưng chỉ có hai phương hướng, hai con đường ta phải đi đến: Thanh tịnh và Tỉnh giác.
Thiền định trong khi chết
Thiền định trong khi chết
Ngày 13/06/2014 Lúc 11:31:01Tác giả: Hoang Phong
(PPUD) Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma, Hoang Phong dịch.
Thiền và cảm xúc
Thiền và cảm xúc
Ngày 13/06/2014 Lúc 11:25:55Tác giả: Thích Tâm Đức
Thiền và cảm xúc có một mối quan hệ mật thiết với nhau trong quá trình tu tập, chuyển hoá tâm cho đến khi đạt được mục đích giác ngộ và giải thoát.
Bảo hiểm tâm (P1)
Bảo hiểm tâm (P1)
Ngày 13/06/2014 Lúc 11:22:25Tác giả: T G Minh Thạnh
(PPUD) Trích trong sách "Bảo hiểm Tâm" của Thiền giả Minh Thạnh
Đức tin trong đạo Phật
Đức tin trong đạo Phật
Ngày 13/06/2014 Lúc 11:05:45Tác giả: Tịnh Duyên
Về đức tin trong đạo Phật, người ta có thể đặt câu hỏi: Có đức tin hay không trong đạo Phật? Hay nói một cách khác: đạo Phật có cần đến đức tin hay không? Nếu có, đức tin trong đạo Phật có khác gì với đức tin trong các tôn giáo…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929