>> Phật Học

Tiêu Điểm
Tứ Niệm Xứ
Tứ Niệm Xứ
Ngày 14/07/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Để vượt qua dòng sông đời sanh tử với bọt bèo lợi danh đã có chiếc bè Từ niệm xứ. Thế Tôn đã cho chúng ta chiếc bè, vượt sông đời qua đến bờ kia hay chìm nghỉm giữa dòng là trách nhiệm của chúng ta.
Sơ thiền
Sơ thiền
Ngày 07/07/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Thiền định là một trong những nội dung tu tập cực kỳ quan trọng của Phật giáo. Có thể nói, nếu không thực hành và thành tựu thiền định sẽ không chứng được tuệ giác, giải thoát. Thiền định được bàn đến ở đây không chỉ dành…
Ngữ Lục Bồ Đề Đạt Ma
Ngữ Lục Bồ Đề Đạt Ma
Ngày 30/03/2015 Lúc 22:43:06Tác giả: Nguyên Hảo dịch
Muốn vào Đạo có nhiều đường, tóm lại không ra ngoài hai đường: Lý Nhập và Hạnh Nhập.
Não Bộ Trong Lúc Thiền Định
Não Bộ Trong Lúc Thiền Định
Ngày 04/02/2015 Lúc 00:30:30Tác giả: Michael Baime – Tâm Lạc dịch
Mới đây, Lazar và Holzel cũng đã cho biết rằng ở các hành giả ít cảm thấy căng thẳng, vùng hạch hạnh nhân của họ, vốn là khu vực não bộ có liên hệ chặt chẽ nhất với sự sợ hãi và những phản ứng cảm tính, có mật độ chất xám…
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
Ngày 03/02/2015 Lúc 00:30:30Tác giả: Khánh Hỷ chuyển dịch
Trong phần mở đầu, Đức Phật dạy: "Này chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất để đem lại sự thanh bình cho chúng sanh, vượt thoát sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí và chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ".
Đại Niệm Xứ (P7) - Hướng Dẫn Hành Thiền
Đại Niệm Xứ (P7) - Hướng Dẫn Hành Thiền
Ngày 02/02/2015 Lúc 00:30:25Tác giả: Khánh Hỷ chuyển dịch
Chúng ta sẽ nói đến ba loại thiền: Thiền Tha Thứ, Thiền Từ Bi (Niệm Tâm Từ) và Thiền Minh Sát.
Đại Niệm Xứ (P4) - Quán Sát Pháp Trong Pháp
Đại Niệm Xứ (P4) - Quán Sát Pháp Trong Pháp
Ngày 31/01/2015 Lúc 00:30:30Tác giả: Khánh Hỷ chuyển dịch
Thiền sinh ý thức được bốn chân lý cao cả theo cách này sẽ không bị chi phối bởi tham ái và tà kiến và không dính mắc vào bất kỳ cái gì trên thế gian do ngũ uẩn tạo thành này.
Đại Niệm Xứ (P3) - Quán Sát Tâm Trong Tâm
Đại Niệm Xứ (P3) - Quán Sát Tâm Trong Tâm
Ngày 30/01/2015 Lúc 00:30:22Tác giả: Khánh Hỷ chuyển dịch
Cần phải ghi nhận kịp thời những loại tâm này mỗi khi chúng khởi sinh trong tâm bạn. Trong khi quán sát tâm thì tâm này là đề mục của tâm kia. Hai tâm không thể khởi sinh cùng một lúc.
Đại Niệm Xứ (P2) - Quán Sát Thọ Trong Thọ
Đại Niệm Xứ (P2) - Quán Sát Thọ Trong Thọ
Ngày 29/01/2015 Lúc 00:30:00Tác giả: Khánh Hỷ chuyển dịch
Một khi đã thấy được sự sinh diệt của các cảm thọ thiền sinh sẽ không còn tham luyến dính mắc vào các cảm thọ nữa. Khi không còn tham luyến, dính mắc, thiền sinh sẽ giác ngộ chân lý.
Đại Niệm Xứ (P1) - Quán sát Thân trong Thân
Đại Niệm Xứ (P1) - Quán sát Thân trong Thân
Ngày 28/01/2015 Lúc 03:05:18Tác giả: Khánh Hỷ chuyển dịch
Pháp quán sát đầu tiên là quán sát thân trong thân. Đức Phật đã trình bày phần này qua mười bốn cách khác nhau. Nói cách khác, ngài đã dạy mười bốn đề mục về quán sát thân trong thân. Đề mục đầu tiên trong các đề mục này là hơi…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929