>> Phật Học

Tiêu Điểm
Không diệt, không sinh, đừng sợ hãi (P2)
Không diệt, không sinh, đừng sợ hãi (P2)
Ngày 21/08/2014 Lúc 22:19:13Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Mỗi chúng ta ai cũng có một quan niệm làm sao để ta được hạnh phúc. Nếu ta có thì giờ để nhìn lại quan niệm của ta về hạnh phúc thì đó là một chuyện có ích.
Không diệt, không sinh, đừng sợ hãi (P1)
Không diệt, không sinh, đừng sợ hãi (P1)
Ngày 21/08/2014 Lúc 04:27:41Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Thầy nói: “Tự muôn đời tôi vẫn tự do. Tử sinh chỉ là cửa ngõ ra vào, tử sinh là trò chơi cút bắt. Tôi chưa bao giờ từng sinh cũng chưa bao giờ từng diệt” và “Nỗi khổ lớn nhất của chúng ta là ý niệm về đến-đi, lui-tới.”
Bốn điểm cốt yếu trong Phật giáo Thiền tông
Bốn điểm cốt yếu trong Phật giáo Thiền tông
Ngày 10/08/2014 Lúc 05:16:11Tác giả: Như Hạnh dịch
Ở Tây phương có rất nhiều quan niệm sai lầm về Thiền quan hệ đến một số điểm cốt yếu mà bên Đông phương cho là dĩ nhiên, nhưng tâm thức Tây phương không hiểu và tán thưởng nổi.
Các pháp duyên sinh, không thật
Các pháp duyên sinh, không thật
Ngày 08/08/2014 Lúc 05:02:46Tác giả: HT. Thích Thanh Từ
Trong kinh A Hàm đức Phật có dạy, người nào thấy được lý nhân duyên thì người đó thấy được pháp. Thấy được pháp tức là thấy đạo hay thấy Phật. Qua đó chúng ta thấy tầm quan trọng của lý nhân duyên như thế nào. Cũng vậy, con người…
Thiền Tứ Niệm Xứ
Thiền Tứ Niệm Xứ
Ngày 07/08/2014 Lúc 00:18:17Tác giả: Thích Chơn Thiện
Từ Tứ thiền thì pháp Quán có tác dụng lớn hơn, nhờ Thiền định ấy mà tuệ giác của hành giả có thể sinh khởi đủ để đốt cháy các lậu hoặc tham, sân và vô minh. Nhưng thực ra, trước khi vào Sơ thiền, hành giả vẫn nên hành Thiền…
Không gian không phải là pháp vô vi
Không gian không phải là pháp vô vi
Ngày 05/08/2014 Lúc 03:39:28Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Không gian không phải là một pháp vô vi. Không gian chỉ biểu hiện chung với thời gian, vật thể và tâm thức. Chúng ta có thể bắt đầu bằng ý niệm về không gian (spaces) mà trong “Một trăm pháp” được liệt kê là một trong những Pháp vô…
Bài kệ Tám Thức Bốn Trí của Lục tổ Huệ Năng
Bài kệ Tám Thức Bốn Trí của Lục tổ Huệ Năng
Ngày 01/08/2014 Lúc 23:57:54Tác giả: Nguyễn Thế Đăng
Sở dĩ người ta có thể loại bỏ hay tịnh hóa nhiễm ô bởi vì nhiễm ô do duyên sanh nên tạm thời có, không bền vững mãi. Nhất là bản chất của gương vốn trong sáng, không từng bị nhiễm ô. Gương chứa tất cả bóng nhưng gương không nhiễm…
Trở về mái nhà xưa
Trở về mái nhà xưa
Ngày 07/07/2014 Lúc 15:28:57Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Vậy, chánh niệm, quay nhìn lại chính mình là gót chân đầu tiên định hướng trở về với mảnh đất thực tại, trở về với mái xưa, quê hương cũ chớ có gì lại lùng đâu!
Cốt Tủy Của Thiền
Cốt Tủy Của Thiền
Ngày 27/06/2014 Lúc 15:40:40Tác giả: Như Hạnh dịch
Ở Trung Hoa Thiền cũng còn được gọi là Tâm Tông, có nghĩa là Tâm Giáo, hay "giáo lý về Tâm".
Một đồng tiền mất trong dòng sông
Một đồng tiền mất trong dòng sông
Ngày 26/06/2014 Lúc 11:00:52Tác giả: Zoketsu Norman Fisher
Đạo vốn hoàn hảo và hiện hữu khắp nơi, làm sao có thể phụ thuộc vào thực hành và chứng ngộ ? Thừa pháp thì tự do và vô ngại, cần gì nỗ lực tập trung ? Thật vậy, toàn thân vốn lìa hẳn bụi bặm thế gian, ai có thể tin vào một phương…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929