>> Phật Học

Tiêu Điểm
Truyền thống sinh động Thiền tập (P4)
Truyền thống sinh động Thiền tập (P4)
Ngày 14/06/2014 Lúc 12:07:38Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Chúng ta không thể tưởng tượng được một người đi vào đạo Bụt để học thiền tập mà không biết nghệ thuật nắm lấy hơi thở và không biết thở trong chánh niệm.
Tương quan giữa Thiền và Tịnh
Tương quan giữa Thiền và Tịnh
Ngày 14/06/2014 Lúc 11:57:48Tác giả: Võ Thị Thanh Hảo
Hơn 2500 năm trước, một Vĩ nhân xuất hiện trên đời, trong bối cảnh Ấn Độ đang đắm chìm trong 62 học thuyết ngoại đạo chấp thủ ngã và ngã sở, bị vây bủa bởi chiều dày lịch sử phân chia giai cấp, nhân loại khổ đau, nhưng không tìm…
Thiền sư Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam (Phần cuối)
Thiền sư Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam (Phần cuối)
Ngày 14/06/2014 Lúc 11:53:49Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Thiền học Việt Nam khởi đầu bằng Khương Tăng Hội vào đầu thế kỷ thứ ba. Không những Tăng Hội là sáng tổ của thiền học Việt Nam ông cũng còn phải được xem là người đầu tiên đem thiền học phát huy ở Trung Hoa nữa.
Thiền sư Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam (P7)
Thiền sư Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam (P7)
Ngày 14/06/2014 Lúc 11:48:17Tác giả: TS. Thích Nhất Hạnh
Phụ lục: Bài Tựa Sách Mâu Tử Lý Hoặc Luận(Trích Việt Nam Phật Giáo Sử Luận I, Lá Bối, Sài Gòn 1973), Nguyễn Lang dịch.'
Thiền sư Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam (P6)
Thiền sư Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam (P6)
Ngày 14/06/2014 Lúc 11:43:34Tác giả: TS. Thích Nhất Hạnh
Văn Kiện Giáo Lý Căn Bản. Bài Tựa Kinh An Ban Thủ Ý. Thầy Tăng Hội viết bằng Hán văn. Nguyễn Lang và Chân Viên Quang dịch.
Thiền sư Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam (P5)
Thiền sư Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam (P5)
Ngày 14/06/2014 Lúc 11:40:11Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Thiền độ vô cực là gì ? Làm cho tâm ngay thẳng lại, làm cho ý chuyên nhất lại, tập hợp tất cả những điều lành, dùng những điều lành ấy để loại trừ những uế ác còn dính mắc trong tâm, đó là thiền độ vô cực.
Thiền sư Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam (P4)
Thiền sư Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam (P4)
Ngày 14/06/2014 Lúc 11:36:41Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Trong khi học về thầy Tăng Hội, ta thấy rằng nội dung thực tập mà thầy Tăng Hội dạy là phép an ban thủ ý, là quán niệm hơi thở.
Thiền sư Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam (P3)
Thiền sư Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam (P3)
Ngày 14/06/2014 Lúc 11:32:18Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
"Có bốn thiền. Sự thực tập thiền thứ nhất là để trừ khử những đối tượng tham ái và những lệch lạc do năm thứ say đắm gây ra như khi mắt thấy sắc thì tâm sinh dâm cuống, khi tai nghe âm, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, và thân xúc…
Thiền sư Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam (P2)
Thiền sư Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam (P2)
Ngày 14/06/2014 Lúc 11:26:01Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Thầy Tăng Hội đi vào đất Kiến Nghiệp của nước Đông Ngô vào năm 247. Vì vậy chúng ta biết rằng một số các kinh do thầy Tăng Hội dịch và sách do thầy viết đã được dịch và viết tại Giao Châu.
Thiền sư Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam (P1)
Thiền sư Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam (P1)
Ngày 14/06/2014 Lúc 11:06:50Tác giả: TS. Thích Nhất Hạnh
Thiền sư Tăng Hội là tổ sư của Thiền tông Việt Nam. Thân phụ của thầy là người Khương Cư (Sogdiane, Bắc Ấn), mẹ thầy là người Việt. Mới hơn mười tuổi thì cả cha và mẹ đều qua đời, và thầy được nhận vào chùa làm chú tiểu.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929