>> Phật Học

Tiêu Điểm
Vượt thoát trầm luân (phần cuối)
Vượt thoát trầm luân (phần cuối)
Ngày 14/06/2014 Lúc 10:55:10Tác giả: TS. Thích Nhất Hạnh
Trong đạo Bụt có hai pháp môn: một pháp môn là Chỉ tức là dừng lại, đừng để cho nó chìm xuống thêm, đừng để cho nó lăn thêm, dừng lại để đứng dậy.
Vượt thoát trầm luân (phần đầu)
Vượt thoát trầm luân (phần đầu)
Ngày 14/06/2014 Lúc 10:49:34Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Tây phương có chữ “Religion”, có nghĩa là tôn giáo và ở Đông phương thì có chữ “Đạo” nghĩa là con đường, con đường đưa tới sự giải thoát, chấm dứt khổ đau. Chúng ta có thể giới thiệu về đạo Bụt như là một con đường hơn…
Phép thiền định và các học phái
Phép thiền định và các học phái
Ngày 14/06/2014 Lúc 10:30:49Tác giả: Hoang Phong
(PPUD) Bures-Sur-Yvette - Hoang Phong chuyển ngữ
Nói chuyện thiền định Nhưng quý vị có hiểu thiền định là gì không? (Phần cuối)
Nói chuyện thiền định Nhưng quý vị có hiểu thiền định là gì không? (Phần cuối)
Ngày 14/06/2014 Lúc 10:25:30Tác giả: Hoang Phong
(PPUD) Hầu hết các học phái chủ trương một sự thăng tiến tuần tự đều cho rằng hai thể dạng samatha (sự tĩnh lặng tâm thần) và vipashyanâ (sự quán thấy siêu việt) tương kết với nhau và hiện ra một cách tuần tự... Các phép luyện tập…
Nói chuyện thiền định nhưng quý vị có hiểu thiền định là gì không? (Phần 1)
Nói chuyện thiền định nhưng quý vị có hiểu thiền định là gì không? (Phần 1)
Ngày 14/06/2014 Lúc 10:04:09Tác giả: Hoang Phong
(PPUD) Lời giới thiệu của người dịch: Thiền định là một phương tiện chủ yếu vô song của Phật Giáo giúp người tu tập trực tiếp đạt được Giác Ngộ.
Dụng tâm tu thiền (phần 7)
Dụng tâm tu thiền (phần 7)
Ngày 14/06/2014 Lúc 10:00:19Tác giả: Thich Tâm Hạnh
Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã Thích Tâm Hạnh Nhà xuất bản Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh 2013
Dụng tâm tu thiền (phần 6)
Dụng tâm tu thiền (phần 6)
Ngày 14/06/2014 Lúc 09:54:19Tác giả: Thich Tâm Hạnh
Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã Thích Tâm Hạnh Nhà xuất bản Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh 2013
Dụng tâm tu thiền (phần 5)
Dụng tâm tu thiền (phần 5)
Ngày 14/06/2014 Lúc 09:46:56Tác giả: Thich Tâm Hạnh
Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã Thích Tâm Hạnh Nhà xuất bản Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh 2013
Dụng tâm tu thiền (phần 4)
Dụng tâm tu thiền (phần 4)
Ngày 14/06/2014 Lúc 09:39:59Tác giả: Thich Tâm Hạnh
Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã Thích Tâm Hạnh Nhà xuất bản Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh 2013
Dụng tâm tu thiền (phần 3)
Dụng tâm tu thiền (phần 3)
Ngày 14/06/2014 Lúc 09:24:30Tác giả: Thich Tâm Hạnh
Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã Thích Tâm Hạnh Nhà xuất bản Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh 2013
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929