>> Phật Học

Tiêu Điểm
Thế Giới Cực Lạc - Phân tích ứng dụng kinh A Di Đà (P1)
Thế Giới Cực Lạc - Phân tích ứng dụng kinh A Di Đà (P1)
Ngày 17/08/2013 Lúc 17:07:36Tác giả: Thích Nhật Từ
Khi một hành giả tu Tịnh độ chuyển hoá tận gốc rễ tham ái, hận thù và si mê, gieo trồng vạn thiện công đức: phụng sự xã hội và con người trên tinh thần vô ngã vị tha thì việc sanh về Tây phương không còn quan trọng nữa. Lúc ấy, hành…
10 điều trọng yếu của sự tu hành
10 điều trọng yếu của sự tu hành
Ngày 02/08/2013 Lúc 07:10:12Tác giả: HT Tịnh Không
Trích: Cửa Vào Tịnh Tông của HT. Tịnh Không. Việt dịch: TN. Viên Thăng (Tu Viện Huệ Quang)
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 10)
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 10)
Ngày 29/07/2013 Lúc 07:10:12Tác giả: Tulku Thondup
Nguyên tác Anh ngữ: Peaceful Death, Joyful Rebirth của đại sư học giả Tulku Thondup Việt dịch: HT. Thích Như Điển & TT. Thích Nguyên Tạng
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 9)
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 9)
Ngày 27/07/2013 Lúc 11:15:22Tác giả: Tulku Thondup
Nguyên tác Anh ngữ: Peaceful Death, Joyful Rebirth của đại sư học giả Tulku Thondup Việt dịch: HT. Thích Như Điển & TT. Thích Nguyên Tạng
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 8)
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 8)
Ngày 26/07/2013 Lúc 12:03:00Tác giả: Tulku Thondup
Nguyên tác Anh ngữ: Peaceful Death, Joyful Rebirth của đại sư học giả Tulku Thondup Việt dịch: HT. Thích Như Điển & TT. Thích Nguyên Tạng
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 7)
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 7)
Ngày 25/07/2013 Lúc 08:16:33Tác giả: Tulku Thondup
Nguyên tác Anh ngữ: Peaceful Death, Joyful Rebirth của đại sư học giả Tulku Thondup Việt dịch: HT. Thích Như Điển & TT. Thích Nguyên Tạng
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 6)
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 6)
Ngày 24/07/2013 Lúc 14:09:11Tác giả: Tulku Thondup
Nguyên tác Anh ngữ: Peaceful Death, Joyful Rebirth của đại sư học giả Tulku Thondup Việt dịch: HT. Thích Như Điển & TT. Thích Nguyên Tạng
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 5)
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 5)
Ngày 23/07/2013 Lúc 09:10:16Tác giả: Tulku Thondup
Nguyên tác Anh ngữ: Peaceful Death, Joyful Rebirth của đại sư học giả Tulku Thondup Việt dịch: HT. Thích Như Điển & TT. Thích Nguyên Tạng
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 4)
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 4)
Ngày 22/07/2013 Lúc 10:12:12Tác giả: Tulku Thondup
Nguyên tác Anh ngữ: Peaceful Death, Joyful Rebirth của đại sư học giả Tulku Thondup Việt dịch: HT. Thích Như Điển & TT. Thích Nguyên Tạng
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 3)
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 3)
Ngày 20/07/2013 Lúc 08:16:33Tác giả: Tulku Thondup
Nguyên tác Anh ngữ: Peaceful Death, Joyful Rebirth của đại sư học giả Tulku Thondup Việt dịch: HT. Thích Như Điển & TT. Thích Nguyên Tạng
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929