>> Phật Học

Tiêu Điểm
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 2)
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 2)
Ngày 19/07/2013 Lúc 07:10:12Tác giả: Tulku Thondup
Nguyên tác Anh ngữ: Peaceful Death, Joyful Rebirth của đại sư học giả Tulku Thondup Việt dịch: HT. Thích Như Điển & TT. Thích Nguyên Tạng
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 1)
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 1)
Ngày 18/07/2013 Lúc 07:10:12Tác giả: Tulku Thondup
Nguyên tác Anh ngữ: Peaceful Death, Joyful Rebirth của đại sư học giả Tulku Thondup Việt dịch: HT. Thích Như Điển & TT. Thích Nguyên Tạng
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 20)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 20)
Ngày 02/07/2013 Lúc 12:03:00Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 20/04/2001.
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 19)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 19)
Ngày 01/07/2013 Lúc 11:15:22Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 20/04/2001.
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 18)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 18)
Ngày 29/06/2013 Lúc 09:21:10Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 20/04/2001.
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 17)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 17)
Ngày 28/06/2013 Lúc 10:05:35Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 19/04/2001.
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 16)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 16)
Ngày 27/06/2013 Lúc 21:16:33Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 19/04/2001.
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 15)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 15)
Ngày 25/06/2013 Lúc 14:55:33Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 19/04/2001.
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 14)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 14)
Ngày 24/06/2013 Lúc 08:46:33Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 19/04/2001.
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 13)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 13)
Ngày 22/06/2013 Lúc 07:10:12Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 19/04/2001.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929