>> Phật Học

Tiêu Điểm
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 12)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 12)
Ngày 21/06/2013 Lúc 10:10:00Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 18/04/2001.
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 11)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 11)
Ngày 19/06/2013 Lúc 07:10:12Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 18/04/2001.
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 10)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 10)
Ngày 17/06/2013 Lúc 14:09:11Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 18/04/2001.
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 9)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 9)
Ngày 08/06/2013 Lúc 10:10:00Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 18/04/2001.
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 8)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 8)
Ngày 07/06/2013 Lúc 12:03:00Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 17/04/2001.
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 7)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 7)
Ngày 06/06/2013 Lúc 09:10:16Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 17/04/2001.
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 6)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 6)
Ngày 05/06/2013 Lúc 10:12:12Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 17/04/2001
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 5)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 5)
Ngày 04/06/2013 Lúc 08:16:33Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 17/04/2001
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 4)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 4)
Ngày 03/06/2013 Lúc 14:55:33Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 16/04/2001
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 3)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 3)
Ngày 01/06/2013 Lúc 10:05:35Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 16/04/2001
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929