>> Phật Học

Tiêu Điểm
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 2)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 2)
Ngày 31/05/2013 Lúc 10:05:35Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 16/04/2001
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 1)
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 1)
Ngày 30/05/2013 Lúc 07:10:12Tác giả: HT Tịnh Không
Giảng tại Thẩm Quyến - Trung Quốc ngày 16/04/2001
Điều thiết yếu khi niệm Phật
Điều thiết yếu khi niệm Phật
Ngày 29/05/2013 Lúc 08:16:33Tác giả: HT. Tuyên Hóa
Pháp môn niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ nguyên là việc trọng đại liễu sanh thoát tử nên nói niệm Phật liễu sanh tử. Nay kẻ phát tâm vì muốn liễu sanh tử do đó mà niệm Phật.
Niệm Phật chớ cầu phước báo hưởng thụ
Niệm Phật chớ cầu phước báo hưởng thụ
Ngày 27/05/2013 Lúc 08:16:33Tác giả: Ngọc Linh (sưu tầm)
Người đời phần nhiều niệm Phật nhưng không hiểu ý nghĩa, hoặc hỏi: “Anh niệm Phật tinh tấn thế là để cầu gì?”. Ðáp rằng: “Ðể cầu phước báo đời sau”.
Ba bài khai thị cho oan gia trái chủ
Ba bài khai thị cho oan gia trái chủ
Ngày 16/05/2013 Lúc 14:15:20Tác giả: HT Tịnh Không
Phật nói: Đời người ở thế gian, nhỏ là gia đình, quyến thuộc, lớn là quốc gia, dân tộc, đều không ngoài "báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ". Do bốn thứ duyên này mà tương hợp. Hà huống tập khí và nghiệp chướng của chúng sanh sâu…
Sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời
Sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời
Ngày 10/05/2013 Lúc 13:02:20Tác giả: HT Tịnh Không
Con người vốn do tâm thức và thể xác hòa hợp thành, tâm thức không biến hoại nhưng thể xác thì biến hoại tuân theo quy luật sanh lão bệnh tử.
Tịnh độ qua cái nhìn của Thiền
Tịnh độ qua cái nhìn của Thiền
Ngày 08/05/2013 Lúc 12:15:00Tác giả: Sưu Tầm
"Tịnh độ là lòng trong sạch, đâu còn ngờ hỏi đến Tây phương; Di đà là tính sáng soi, mựa phải nhọc tìm về Cực lạc"
Một cõi Tịnh Độ trong mỗi chúng ta
Một cõi Tịnh Độ trong mỗi chúng ta
Ngày 06/05/2013 Lúc 12:05:30Tác giả: Hoàng Phong
(PPUD) Đàm thoại với ngài Dagpo Rimpoché. Frédéic Lenoir và Jennifer Schwarz ghi chép, Hoang Phong chuyển ngữ (*)
Tính cách tức thời, tại đây và bây giờ của Tịnh Độ tông
Tính cách tức thời, tại đây và bây giờ của Tịnh Độ tông
Ngày 03/05/2013 Lúc 11:45:00Tác giả: Nguyễn Thế Đăng
Khi niệm Phật, quán tưởng, hồi hướng…, là chúng ta “đang sanh” vào Tịnh độ, đang đi vào Tịnh độ.
Lâm chung tam đại yếu quyết
Lâm chung tam đại yếu quyết
Ngày 29/04/2013 Lúc 23:45:10Tác giả: Ấn Quang Đại Sư
Ðiều bi thảm nhất trong thế gian thật không chi bằng cái chết, nhưng khắp cả người đời có ai may mắn thoát được nổi? Vì vậy, người hữu tâm muốn lợi mình lợi người thì chẳng thể không sớm lo liệu… Kẻ chẳng biết Phật pháp chỉ…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929