>> Phật Học

Tiêu Điểm
Gieo nhân Tịnh Độ
Gieo nhân Tịnh Độ
Ngày 25/04/2013 Lúc 21:55:30Tác giả: Ngọc Linh
(PPUD) Hiện nay, chúng ta đang sống trong giai đoạn mà trong kinh điển Phật giáo gọi là thời mạt pháp.
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Dạy Về Pháp Tu Tịnh Độ‏
Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Dạy Về Pháp Tu Tịnh Độ‏
Ngày 15/04/2013 Lúc 21:20:30Tác giả: Chúc Phú – Q.Kiến
Đại lão Hòa thượng thượng Trí hạ Tịnh – Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch HĐTS GHPGVN – là bậc Tòng lâm thạch trụ và là một trong những đại dịch giả của Phật giáo Việt Nam. Mặc dù tinh thông cả Thiền lẫn Giáo, song Hòa thượng…
Làm thế nào để niệm Phật trong chánh niệm?
Làm thế nào để niệm Phật trong chánh niệm?
Ngày 13/04/2013 Lúc 16:50:20Tác giả: Ngọc Linh
(PPUD) Cuộc sống bận rộn và con người luôn cho rằng mình có quá ít thời gian để nghỉ ngơi, tu tập và pháp môn niệm Phật dường như là cứu cánh lý tưởng trên bước đường tìm đến an lạc, giải thoát.
Rộng tu công đức hồi hướng vãng sanh
Rộng tu công đức hồi hướng vãng sanh
Ngày 12/04/2013 Lúc 13:15:00Tác giả: Ngọc Linh (sưu tầm)
Trong kinh Quán Vô lượng thọ chép: “Phật bảo ngài A Nan và bà Vi đề Hy rằng nếu có chúng sanh nào nguyện cầu sanh về Tây phương Tịnh độ, nên phát khởi 3 tâm thì liền đặng vãng sanh. Ba tâm ấy là:
Hành giả niệm Phật
Hành giả niệm Phật
Ngày 09/04/2013 Lúc 15:10:20Tác giả: Thích Đức Trí
Mục đích niệm Phật là xa rời tham sân si thành tựu tuệ giác ngộ và được sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu không như vậy thì tu học cũng như ngoại đạo tu mà thôi.
Năm phương tiện pháp môn niệm Phật
Năm phương tiện pháp môn niệm Phật
Ngày 05/04/2013 Lúc 11:43:20Tác giả: Thích Đức Trí
Thứ nhất Định tâm thiền; Thứ hai Chế tâm thiền; Thứ ba Thể chân thiền; Thứ tư Phương tiện tùy duyên thiền;Thứ năm Tức nhị biên phân biệt thiền. Trụ tâm chuyên chú vào một đối tượng gọi là Định tâm thiền. Như hành giả lúc niệm…
Sự khẩn yếu lúc lâm chung
Sự khẩn yếu lúc lâm chung
Ngày 30/03/2013 Lúc 16:30:28Tác giả: Thích Thiện Tâm
Người tu Tịnh Độ, khi bịnh chưa nặng cũng nên uống thuốc, nhưng vẫn tinh tấn niệm Phật, chớ tưởng nghĩ rằng: uống thuốc rồi sẽ lành bịnh.
Vãng sanh quyết định chơn ngôn
Vãng sanh quyết định chơn ngôn
Ngày 26/03/2013 Lúc 14:30:30Tác giả: Nhiên Tự
Vãng sanh quyết định chơn ngôn hay Vãng sanh Tịnh độ thần chú là mật ngôn được trì niệm phổ biến trong các khóa lễ Tịnh độ, cầu siêu. Thần chú này có tên đầy đủ là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà…
Cảm niệm về Đức Phật Di Dà
Cảm niệm về Đức Phật Di Dà
Ngày 25/03/2013 Lúc 08:16:33Tác giả: HT. Thích Trí Quảng
Người Việt Nam tu pháp môn Tịnh độ, chủ yếu theo kinh Tiểu bổn Di Đà và chuyên tâm niệm Phật để cầu vãng sanh về Tịnh độ là thế giới Tây phương Cực lạc của Đức Phật Di Đà.
Sự mầu nhiệm & nét đẹp của niệm Phật
Sự mầu nhiệm & nét đẹp của niệm Phật
Ngày 21/03/2013 Lúc 07:10:12Tác giả: Đào Văn Bình
Pháp môn Niệm Phật, câu niệm "Nam mô A Di Đà Phật" hoặc ngắn gọn hơn "A Di Đà Phật" đã hiện hữu với dân tộc Việt Nam hơn ngàn năm nay.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929