>> Phật Học

Tiêu Điểm
Duy Thức và Tịnh Độ
Duy Thức và Tịnh Độ
Ngày 11/03/2017 Lúc 08:10:00Tác giả: Thích Đức Trí
Trong Kinh A Di Đà có nói: “Thiên nhạc”(Nhạc trời), “Huỳnh kim vi địa”( Đất bằng Vàng), “Vũ thiện mạn đà la hoa”(Trời mưa rơi hoa mạn đà la) và “Phạn thực kinh hành”(Ăn cơm và đi kinh hành), đây chính là cảnh thù thắng của sáu…
Niệm Phật bốn chữ hay sáu chữ
Niệm Phật bốn chữ hay sáu chữ
Ngày 10/03/2017 Lúc 14:25:37Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Phật dạy chúng ta không tranh cãi với hàng Thanh-Văn, và với lòng kính chung tôi không có một vẩn đục ý ganh đua tranh cãi mà chỉ muốn đem đến giá trị đích thực những lời chỉ dạy của Phật và các chư đại Bồ-Tát về pháp môn tu hành…
Lòng tin về Tịnh độ
Lòng tin về Tịnh độ
Ngày 06/03/2017 Lúc 08:10:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói có cõi Tịnh Độ (Pure Land) nơi đức Phật A Di Đà (Amitabha) đang an trú, vì vậy chúng ta tin tưởng điều này. Đức Phật A Di Đà nói với chúng ta là cõi nước của Ngài vô cùng tươi đẹp.
Tiếng niệm Phật - Mô Phật mọi lúc mọi nơi
Tiếng niệm Phật - Mô Phật mọi lúc mọi nơi
Ngày 05/03/2017 Lúc 08:10:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Sẽ không ngoa khi nói niệm Phật là câu cửa miệng của người Phật tử Việt Nam. Vì bất cứ nơi nào có bóng dáng Tăng Ni Phật tử và chùa viện thì ở đó tiếng niệm Phật - Mô Phật râm ran. Mà cũng lạ, tiếng niệm Phật của người Việt…
Mười cách phát sanh phước
Mười cách phát sanh phước
Ngày 26/07/2016 Lúc 13:06:10Tác giả: Sưu Tầm
Một số người sống thường gặp nhiều an lạc, mọi điều được thuận lợi, thành công trong việc làm ăn hay học tập một cách khá dễ dàng mà không phải nhọc công hơn nhiều người khác. Có khi người ta cho đó là sự may mắn. Nhưng đối…
Niệm Phật
Niệm Phật
Ngày 05/07/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Có một pháp này, này các Tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết bàn. Một pháp ấy là gì ? Chính là niệm pháp….niệm Tăng…..niệm Giới….niệm Thí….niệm…
Đối Trị Phiền Não Khi Niệm Phật
Đối Trị Phiền Não Khi Niệm Phật
Ngày 20/01/2015 Lúc 05:30:15Tác giả: Thiện Lợi
Khi chúng ta hiểu rõ được căn nguyên, nguồn gốc của phiền não tất chúng ta sẽ dần dần, dễ dàng tìm ra phương cách để đối trị và hoá giải.
Ngày vía đức Phật A Di Đà có nguồn gốc từ đâu?
Ngày vía đức Phật A Di Đà có nguồn gốc từ đâu?
Ngày 06/01/2015 Lúc 05:30:15Tác giả: Sưu Tầm
Do đó, người đương thời truyền nhau: Vĩnh Minh đại sư là Phật a Di Đà ứng hóa. Và hàng Tăng tục mới lấy ngày sanh nhật của Đại sư ngày 17 tháng 11 là lễ vía kỷ niệm Phật A Di Đà.
Tạp thoại
Tạp thoại
Ngày 01/12/2014 Lúc 23:15:40Tác giả: Quảng Tánh
Trong quá trình tu tập, ai cũng biết việc giữ chánh niệm để tịnh hóa khẩu nghiệp là điều rất khó. Tạp thoại (nói linh tinh) là căn bệnh khó chữa mà lại dễ lây lan. Nên dù bị người tu chủ động ngăn chặn và giập tắt nhưng nếu có…
Bồ Tát biết lắng nghe
Bồ Tát biết lắng nghe
Ngày 03/10/2014 Lúc 00:21:01Tác giả: Thiện Ý
Theo kinh lăng Nghiêm, Ngài tu hành chứng đắc được ‘nhĩ căn viên thông’ nên Ngài có thể lắng nghe và thấu cảm tất cả những tiếng ta thán, khổ đau khắp cả mọi nơi, mọi chốn.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929