>> Phật Học

Tiêu Điểm
Khái quát lịch sử truyền bá kinh điển và những đặc điểm của Kinh tạng Nikàya
Khái quát lịch sử truyền bá kinh điển và những đặc điểm của Kinh tạng Nikàya
Ngày 13/09/2014 Lúc 04:28:52Tác giả: Thích Viên Giác
Kinh tạng Nikàya, Pàli và A-hàm Hán tạng là những bộ kinh thuộc Phật giáo truyền thống, còn gọi là Kinh tạng Nguyên thủy. Đó là những bộ kinh chứa đựng những gì Đức Phật đã dạy suốt trong 45 năm truyền giáo, gồm những giáo lý căn bản…
Hòa thượng Thích Trí Tịnh nói về ý nghĩa và giá trị của tụng kinh
Hòa thượng Thích Trí Tịnh nói về ý nghĩa và giá trị của tụng kinh
Ngày 31/08/2014 Lúc 04:10:19Tác giả: Thích Hoằng Tri
Lời khai thị của Hòa thượng Thích Trí Tịnh dưới đây có ý nghĩa rất lớn cho người đọc tụng và thọ trì kinh để mở mang tâm trí và thâm nhập kinh tạng.
Thiên thu trong khoảnh khắc
Thiên thu trong khoảnh khắc
Ngày 19/08/2014 Lúc 23:38:22Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh
Ta có thể quay về nương tựa nơi hơi thở. Ta thường hay nói nương tựa vào Tam Bảo, ít khi nói nương tựa vào hơi thở, hay vào bước chân.
Kinh Hoa Nghiêm với pháp môn Tịnh Độ
Kinh Hoa Nghiêm với pháp môn Tịnh Độ
Ngày 14/08/2014 Lúc 03:49:17Tác giả: Thích Nguyên Bình
Khi nói đến Pháp môn Tịnh Độ người ta đều nghĩ đến các kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, và Luận Vãng Sanh Tịnh Độ của Bồ Tát Thế Thân hoặc kinh Niệm Phật Ba La Mật là các bộ kinh tông yếu nói về Pháp môn…
Bản ý của Tịnh Độ Tông
Bản ý của Tịnh Độ Tông
Ngày 13/08/2014 Lúc 04:46:53Tác giả: Phan Minh Đức
Người niệm Phật tuy đã phát khởi tín tâm dũng mãnh và công phu không gián đoạn, nhưng nếu tái sinh cõi Ta bà thì vẫn bị luân chuyển vì định huệ còn non kém, quả đức chưa hoàn mãn.
Tập thở
Tập thở
Ngày 30/07/2014 Lúc 04:06:14Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh
Đức Phật dạy: “Nầy, các thầy tỳ-khưu! Đây là con đường độc nhất để thanh lọc tâm (an tịnh, thanh tịnh) cho chúng sanh, vượt thoát sầu bi (sầu buồn, bi ai), diệt trừ ưu não (ưu tư, phiền não), thành tựu chánh trí và chứng ngộ Niết-bàn.…
Ý nghĩa thâm thúy của bốn chữ A Di Đà Phật
Ý nghĩa thâm thúy của bốn chữ A Di Đà Phật
Ngày 15/07/2014 Lúc 06:07:14Tác giả: HT Tịnh Không
A Di Đà Phật, danh hiệu này là vạn đức hồng danh, tại sao vậy? Danh hiệu này là danh hiệu của tự tánh, là danh hiệu của tánh đức.
Sự thật về vô thường
Sự thật về vô thường
Ngày 30/06/2014 Lúc 11:06:35Tác giả: Piyadassi Thera
Vô thường, phụ thuộc vào sự biến đổi, là tính chất của các pháp hữu vi. Hãy tinh tấn”. Đó chính là lời nhắc nhở cuối cùng của Đức Phật Cồ-đàm đối với hàng đệ tử của Ngài.
Trợ niệm cho người thân khi mất tại bệnh viện và những lưu ý trong tang lễ
Trợ niệm cho người thân khi mất tại bệnh viện và những lưu ý trong tang lễ
Ngày 15/06/2014 Lúc 22:40:00Tác giả: Nhuận Đoan
(PPUD) Ai cũng mong muốn người thân và ngay cả bản thân mình “sanh thuận tử an”, nghĩa là ít nhất khi lúc lâm chung được chết tại tư gia, có đông con cháu xung quanh và được các thiện tri thức hộ niệm.
Cực lạc thù thắng
Cực lạc thù thắng
Ngày 13/06/2014 Lúc 11:58:43Tác giả: Thích Hân Hiền
Pháp môn Tịnh độ thuộc về Tông Tịnh độ, một trong mười Tông của Phật giáo. Tông Tịnh độ này Ngài Huệ Viễn Tổ Sư đã thực hiện tu chứng và hoẳng truyền Pháp môn Tịnh độ tại miền Đông Châu Á. Ngài lập thành Pháp Liên Tông tại…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929