>> Phật Học

Tiêu Điểm
Quê hương Cực Lạc (Phần 5)
Quê hương Cực Lạc (Phần 5)
Ngày 12/04/2014 Lúc 14:12:00Tác giả: Thích Thiền Tâm
Có kẻ hỏi: Phương tu viên quán, pháp niệm duy tâm, dường như là hành môn của bậc thượng căn. Còn mười nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, mười tâm trong kinh Bảo Tích, cũng là công dụng của bậc đại trí. Trên đường tu, nếu căn cơ cùng giáo pháp…
Quê hương Cực Lạc (Phần 4)
Quê hương Cực Lạc (Phần 4)
Ngày 12/04/2014 Lúc 12:10:00Tác giả: Thích Thiền Tâm
Cần phải niệm Phật ra tiếng thì tam muội dễ thành, niệm thầm nhỏ phần nhiều tâm tán loạn. Điều này riêng học giả tự biết, người ngoài không rõ thấu được. Phương pháp niệm Phật ở trong nhà tối, trong thánh giáo không thấy nói.
Quê hương Cực Lạc (Phần 3)
Quê hương Cực Lạc (Phần 3)
Ngày 11/04/2014 Lúc 10:12:45Tác giả: Thích Thiền Tâm
Vô Lượng Thọ Kinh Luận nói: “Nếu tu ngũ niệm môn thành tựu, kết qủa sẽ được vãng sanh về Cực Lạc, thấy Phật A Di Đà. Ngũ niệm môn là gì?
Quê hương Cực Lạc (Phần 2)
Quê hương Cực Lạc (Phần 2)
Ngày 10/04/2014 Lúc 09:05:45Tác giả: Thích Thiền Tâm
Kinh Đại Bi Đà La Ni nói: “Nếu chuyên xưng danh hiệu và cúng dường đức Bổn Sư ta là Phật A Di Đà, thì sẽ được vô lượng phước, tiêu trừ vô lượng tội, khi mạng chung lại được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Bấy giờ đức Như Lai đưa…
Quê hương Cực Lạc (Phần 1)
Quê hương Cực Lạc (Phần 1)
Ngày 07/04/2014 Lúc 10:12:45Tác giả: Thích Thiền Tâm
Đương thời giảm kiếp, trình độ đạo đức của nhân loại mỗi ngày một kém, trái lại tội ác mỗi ngày một thêm.
Bước sen trong cõi Tịnh độ
Bước sen trong cõi Tịnh độ
Ngày 06/04/2014 Lúc 10:12:15Tác giả: Tịnh Duyên
Pháp Sư I Tsao là một nữ tu sï Đài Loan trẻ. Một trong những người chuyên tu theo Pháp môn Tịnh Độ truyền thống tại chùa Phổ Quang Sơn (Fo Kuang Shan), Đài Loan.
Một giáo lý từ trái tim
Một giáo lý từ trái tim
Ngày 06/04/2014 Lúc 07:09:25Tác giả: Tịnh Duyên
Mặc dù không thể nói nhiều nhưng tôi muốn nói ít lời này. Tulku Urgyen Rinpoche và tôi cùng quê quán ở miền Đông Tây Tạng, nhưng chúng tôi vẫn có vẻ rất xa cách nhau.
Niệm Phật cầu vãng sanh
Niệm Phật cầu vãng sanh
Ngày 03/04/2014 Lúc 07:00:12Tác giả: Thích Như Điển
Ai trong chúng ta được sinh ra trong đời này rồi, một ngày nào đó cũng phải từ giã tất cả những gì có liên hệ với ta trong một quãng thời gian nhất định của cuộc đời này để phải ra đi.
Con đường Tây Phương (phần cuối)
Con đường Tây Phương (phần cuối)
Ngày 13/02/2014 Lúc 10:46:45Tác giả: Tịnh Sĩ biên soạn
Hãy lắng nghe, hãy bình thản lắng nghe, lắng nghe rõ ràng không bỏ sót, lắng nghe trong lòng đang niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, …
Tư tưởng Tịnh Độ Tông (Phần cuối)
Tư tưởng Tịnh Độ Tông (Phần cuối)
Ngày 06/02/2014 Lúc 16:42:19Tác giả: Thích Như Điển
Tịnh Độ thì có rất nhiều cõi của nhiều vị Phật đang thuyết pháp giáo hóa chúng sanh tại đó; nhưng cõi Cực Lạc thì chỉ có một, cõi nầy do lời nguyện của Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo mà thành tựu. Ví dụ như Đẩu Suất Tịnh Độ, Đông…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929