>> Phật Học

Tiêu Điểm
Tư tưởng Tịnh Độ Tông (Phần 10)
Tư tưởng Tịnh Độ Tông (Phần 10)
Ngày 24/01/2014 Lúc 10:39:05Tác giả: Thích Như Điển
Nguồn sử liệu thứ nhất khi tôi đọc được là quyển "Phật Giáo Việt Nam sử lược" của cố Hòa Thượng Thích Mật Thể. Quyển sách tuy khiêm tốn; nhưng cũng đã nói lên được những điều cần yếu cho người muốn tìm hiểu, học hỏi, có…
Tư tưởng Tịnh Độ Tông (Phần 9)
Tư tưởng Tịnh Độ Tông (Phần 9)
Ngày 21/01/2014 Lúc 10:44:33Tác giả: Thích Như Điển
Trong những năm ở Đức từ 1977 đến năm 2011, trên 30 năm như vậy; mỗi lần có dịp hướng dẫn những người Đức tu học trong các khóa chuyên khoa học kinh bằng tiếng Đức như: Kinh Pháp Hoa, Kinh Dược Sư, Kinh Di Đà, Kinh Vu Lan v.v…
Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 8)
Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 8)
Ngày 20/01/2014 Lúc 09:52:17Tác giả: Thích Như Điển
Trước đây chúng ta ít quan tâm về Phật Giáo Tây Tạng; nhưng những năm cuối của thế kỷ thứ 20; những người Việt Nam nào đã tiếp xúc trực tiếp được với Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 hay xem những sách vở được dịch ra tiếng Việt…
Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 7)
Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 7)
Ngày 18/01/2014 Lúc 10:55:38Tác giả: Thích Như Điển
Tin Phật là điều kiện đầu tiên và cốt yếu nhất. Tin Phật cũng có nghĩa là tin vào tự lực của mình tin vào Phật; chứ không phải tin vào một ai khác. Kẻ nào đó ở bên ngoài mình, thì không phải là mình.
Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 6)
Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 6)
Ngày 17/01/2014 Lúc 15:44:06Tác giả: Thích Như Điển
Trung Hoa là một lục địa lớn và ngày xưa gọi là Trung Quốc. Người Trung Hoa hay tự hào về nền văn hóa 5.000 năm của họ; nên thường hay cho các dân tộc lân bang là rợ Hồ hay Hung Nô.
Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 5)
Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 5)
Ngày 16/01/2014 Lúc 10:19:40Tác giả: Thích Như Điển
Nếu hỏi rằng: Trên thế giới nầy nước nào có lịch sử lâu đời nhất, thì ắt hẳn người ta sẽ nói: Ấn Độ và Trung Hoa và nếu hỏi tiếp rằng: Đạo nào có mặt lâu đời nhất trên hành tinh nầy, thì cũng sẽ được trả lời là: Ấn…
Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 4)
Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 4)
Ngày 15/01/2014 Lúc 10:28:53Tác giả: Thích Như Điển
Những người tu theo Đại Thừa không còn thắc mắc gì nữa là ba bộ kinh căn bản bên trên do ai nói và nói ra lúc nào, nói cho ai nghe v.v…
Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 3)
Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 3)
Ngày 14/01/2014 Lúc 09:23:41Tác giả: Thích Như Điển
Chữ quán ở đây có nghĩa là Thiền Định, suy tư, nhớ nghĩ về… Vô Lượng Thọ tức là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh nầy tại núi Linh Thứu nơi thành Vương Xá thuộc xứ Ma Kiệt Đà, trực tiếp cho Hoàng…
Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 2)
Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 2)
Ngày 08/01/2014 Lúc 13:46:56Tác giả: Thích Như Điển
Kinh nầy trong hiện tại vẫn còn nguyên bản tiếng Phạn và Hán văn; nhờ đó các vị dịch kinh và các vị luận sư có cơ hội tìm hiểu, đối chiếu để phiên dịch và chú giải, diễn giảng v.v…
Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 1)
Tư tưởng Tịnh độ tông (Phần 1)
Ngày 07/01/2014 Lúc 16:21:59Tác giả: Thích Như Điển
Lịch sử đa phần là những chuyện có thật và những việc xảy ra từng ngày, từng giờ, năm, tháng do các vị sử gia biên lại theo từng triều đại như thế.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929