>> Phật Học

Tiêu Điểm
Khuyên người niệm Phật - Tập 1 (p1)
Khuyên người niệm Phật - Tập 1 (p1)
Ngày 27/11/2013 Lúc 14:19:55Tác giả: Sưu Tầm
Bất cứ chúng sanh nào phục sức thân tâm bằng danh hiệu Nam‐mô A‐di‐đà Phật, thì sẽ đắc những năng lực giải thoát không thể nghĩ bàn.(Quán‐Thế‐Âm Bồ‐tát)
Niệm Bồ Tát Quan Âm có vãng sanh hay không?
Niệm Bồ Tát Quan Âm có vãng sanh hay không?
Ngày 26/11/2013 Lúc 17:53:52Tác giả: HT. Tuyên Hóa
Chúng ta chỉ cần chân thành mang hết tâm ý ra niệm: "Nam mô A-di-đà Phật," hay "Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát" hay "Nam-mô Ðại Thế Chí Bồ-tát" là đủ để sanh Tây Phương Cực Lạc.
Tính cách tức thời, tại đây và bây giờ của Tịnh Độ tông
Tính cách tức thời, tại đây và bây giờ của Tịnh Độ tông
Ngày 25/11/2013 Lúc 10:44:48Tác giả: Nguyễn Thế Đăng
Khi niệm Phật, quán tưởng, hồi hướng…, là chúng ta "đang sanh" vào Tịnh độ, đang đi vào Tịnh độ. Bằng những thực hành ấy, chúng ta đang đi sâu hơn vào Tịnh độ, hay nói cách khác, chúng ta đang đi lên các bậc Cửu phẩm ngay ở đây và…
Sự tái sinh
Sự tái sinh
Ngày 20/11/2013 Lúc 13:02:03Tác giả: Cư sĩ Liên Hoa
Nghiệp (karma) có thể được hiểu là nguyên nhân và hậu quả, rất giống với cách mà các nhà vật lý học hiểu là đối với mỗi tác động, thì có một sự phản lực ngang bằng và đối nghịch lại.
Cái chết
Cái chết
Ngày 18/11/2013 Lúc 10:25:15Tác giả: Cư sĩ Liên Hoa
Đức Phật đã nói rằng trong tất cả những mùa khác nhau để cày cấy, mùa thu là mùa tốt nhất, trong tất cả những loại nhiên liệu để đốt, thì phân bò là tốt nhất, và trong tất cả những loại tỉnh giác khác nhau, sự tỉnh giác về sự…
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Thập Nhất Tổ Thiệt Hiền Đại Sư, Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Đại Sư, Thập Tam Tổ Ấn Quang
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Thập Nhất Tổ Thiệt Hiền Đại Sư, Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Đại Sư, Thập Tam Tổ Ấn Quang
Ngày 13/11/2013 Lúc 11:11:09Tác giả: Thích Thiền Tâm
Nhằm ngày Phật Niết Bàn, đại sư họp nhiều hàng đạo tục sắm lễ cúng dường, rồi đốt ngón tay trước Phật, phát bốn mươi tám điều đại nguyện.
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Thập Tổ Hành Sách Đại Sư
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Thập Tổ Hành Sách Đại Sư
Ngày 12/11/2013 Lúc 15:33:38Tác giả: Thích Thiền Tâm
Hành Sách Đại sư, tự là Triệt Lưu, người đời nhà Thanh, con của Tưởng Toàn Xương, một bậc lão nho ở vùng Nghi Hưng.
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Cửu Tổ Trí Húc Đại Sư
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Cửu Tổ Trí Húc Đại Sư
Ngày 11/11/2013 Lúc 09:33:42Tác giả: Thích Thiền Tâm
Trí Húc Đại sư tự Ngẫu Ích, người đời Thanh, họ Chung, nhà ở Ngô huyện.
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Thất Tổ Tĩnh Thường Đại sư và Bát Tổ Châu Hoằng Đại Sư
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Thất Tổ Tĩnh Thường Đại sư và Bát Tổ Châu Hoằng Đại Sư
Ngày 08/11/2013 Lúc 14:56:13Tác giả: Thích Thiền Tâm
Tĩnh Thường đại sư, tự Thứu Vi, người đời Tống, con nhà họ Nhan ở Tiền Đường. Khi lên bảy, ngài gặp duyên lành xuất gia và mới mười bảy tuổi đã thọ giới cụ túc. Trong niên hiệu Thuần Hóa, Đại sư đến trụ trì chùa Chiêu Khánh.
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư và Lục Tổ Vĩnh Minh Đại Sư
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Ngũ Tổ Thiếu Khang Đại Sư và Lục Tổ Vĩnh Minh Đại Sư
Ngày 07/11/2013 Lúc 14:18:34Tác giả: Thích Thiền Tâm
Từ buổi sơ sanh, ngài im lặng không nói. Năm bảy tuổi nhân lễ trai hội, ngài theo mẹ vào chùa lạy Phật. Bà chỉ tượng Phật hỏi đùa rằng: "Con có biết đó là ai chăng?" Ngài bỗng ứng tiếng đáp: "Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn!".
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929