>> Phật Học

Tiêu Điểm
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Tam Tổ Thừa Viễn Đại Sư và Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Tam Tổ Thừa Viễn Đại Sư và Tứ Tổ Pháp Chiếu Đại Sư
Ngày 06/11/2013 Lúc 09:46:23Tác giả: Thích Thiền Tâm
Đường Liên Tông Tam Tổ Nam Nhạc Ban Châu Thừa Viễn Đại Sư và Đường Liên Tông Tứ Tổ Ngũ Đài Trúc Lâm Pháp Chiếu Đại Sư.
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư
Ngày 05/11/2013 Lúc 09:38:56Tác giả: Thích Thiền Tâm
2- Đường Liên Tông Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Sơ Tổ Huệ Viễn Đại Sư
13 Vị Tổ Tịnh Độ: Sơ Tổ Huệ Viễn Đại Sư
Ngày 04/11/2013 Lúc 14:56:07Tác giả: Thích Thiền Tâm
Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài sanh tại Thạch Triệu, năm Giáp Ngọ, vào niên hiệu Diên Hy đời vua Thành Đế nhà Tấn.
Du tâm an lạc đạo (chương cuối)
Du tâm an lạc đạo (chương cuối)
Ngày 31/10/2013 Lúc 10:35:51Tác giả: Sư Nguyên Hiểu
Tác giả: Sư Nguyên Hiểu nước Tân-La - Tỳ Kheo Thích Giác Chính dịch Việt - Nhà xuất bản Fahasa 2007
Du tâm an lạc đạo (chương 6)
Du tâm an lạc đạo (chương 6)
Ngày 30/10/2013 Lúc 09:39:59Tác giả: Sư Nguyên Hiểu
Tác giả: Sư Nguyên Hiểu nước Tân-La - Tỳ Kheo Thích Giác Chính dịch Việt - Nhà xuất bản Fahasa 2007
Du tâm an lạc đạo (chương 5)
Du tâm an lạc đạo (chương 5)
Ngày 28/10/2013 Lúc 10:25:24Tác giả: Sư Nguyên Hiểu
Tác giả: Sư Nguyên Hiểu nước Tân-La - Tỳ Kheo Thích Giác Chính dịch Việt - Nhà xuất bản Fahasa 2007
Du tâm an lạc đạo (chương 4)
Du tâm an lạc đạo (chương 4)
Ngày 25/10/2013 Lúc 11:23:04Tác giả: Sư Nguyên Hiểu
Tác giả: Sư Nguyên Hiểu nước Tân-La - Tỳ Kheo Thích Giác Chính dịch Việt - Nhà xuất bản Fahasa 2007
Du tâm an lạc đạo (chương 3)
Du tâm an lạc đạo (chương 3)
Ngày 24/10/2013 Lúc 15:35:30Tác giả: Sư Nguyên Hiểu
Tác giả: Sư Nguyên Hiểu nước Tân-La - Tỳ Kheo Thích Giác Chính dịch Việt - Nhà xuất bản Fahasa 2007
Du tâm an lạc đạo (chương 2)
Du tâm an lạc đạo (chương 2)
Ngày 23/10/2013 Lúc 10:56:45Tác giả: Sư Nguyên Hiểu
Tác giả: Sư Nguyên Hiểu nước Tân-La - Tỳ Kheo Thích Giác Chính dịch Việt - Nhà xuất bản Fahasa 2007
Du tâm an lạc đạo (chương 1)
Du tâm an lạc đạo (chương 1)
Ngày 22/10/2013 Lúc 15:06:01Tác giả: Sư Nguyên Hiểu
Tác Giả: Sư Nguyên Hiểu nước Tân-La - Tỳ Kheo Thích Giác Chính dịch Việt - Nhà xuất bản Fahasa 2007
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929