>> Phật Học

Tiêu Điểm
Tu hành như khúc gỗ
Tu hành như khúc gỗ
Ngày 14/08/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Đi vào đời ác năm trược
Đi vào đời ác năm trược
Ngày 21/07/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: Nguyễn Thế Đăng
Tinh thần Phật giáo chân chính
Tinh thần Phật giáo chân chính
Ngày 17/07/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: Thích Đạt Ma Phổ Giác
Chư Tăng & chư Ni có được bố-tát chung hay không?
Chư Tăng & chư Ni có được bố-tát chung hay không?
Ngày 11/07/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Trong quá trình hình thành và phát triển Tăng đoàn, các nghi thức sinh hoạt riêng cho cộng đồng Tăng chúng được Đức Phật dần chế định và hình thành. Các pháp yết-ma, bố-tát tụng giới… đều là những đặc thù rất riêng biệt. Ngoài ý…
Ái dục và các phiền não khác
Ái dục và các phiền não khác
Ngày 08/07/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Bản Anh: Lucid Exposition of the Middle Way. The Essential Chapters from the PRASANNAPADA of Candrakirti, translated from the Sanskrit by Mervyn Sprung in collaboration with T.R.V. Murtiand U.S. Vyas. Routledge 1979 -- pp. 109-114 (Nguyệt Xứng. Hiển bày Trung Đạo. Giải thích Trung Luận…
Im lặng diệu kỳ
Im lặng diệu kỳ
Ngày 05/07/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Cái nhìn thật ảo
Cái nhìn thật ảo
Ngày 28/06/2017 Lúc 15:20:31Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (08)62689409 - Phòng Website (08)66758929