>> Phật Học

Tiêu Điểm
Mười Đặc Điểm Cơ Bản Của Phật Giáo
Mười Đặc Điểm Cơ Bản Của Phật Giáo
Ngày 07/01/2019 Lúc 13:54:50Tác giả: HT. Thích Trí Quang
Phật giáo như ánh sáng mặt trời mà nhìn ánh sáng ấy, chúng ta chỉ có cặp mắt nhỏ hẹp. Tuy nhiên một là tất cả, chúng ta có thể căn cứ một vài điều sau đây mà biết tất cả đặc điểm của Phật giáo.
Uẩn và Không
Uẩn và Không
Ngày 17/08/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Tu hành như khúc gỗ
Tu hành như khúc gỗ
Ngày 14/08/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Đi vào đời ác năm trược
Đi vào đời ác năm trược
Ngày 21/07/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: Nguyễn Thế Đăng
Tinh thần Phật giáo chân chính
Tinh thần Phật giáo chân chính
Ngày 17/07/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: Thích Đạt Ma Phổ Giác
Chư Tăng & chư Ni có được bố-tát chung hay không?
Chư Tăng & chư Ni có được bố-tát chung hay không?
Ngày 11/07/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Trong quá trình hình thành và phát triển Tăng đoàn, các nghi thức sinh hoạt riêng cho cộng đồng Tăng chúng được Đức Phật dần chế định và hình thành. Các pháp yết-ma, bố-tát tụng giới… đều là những đặc thù rất riêng biệt. Ngoài ý…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929