>> Phật Học

Tiêu Điểm
Đến với gia chủ
Đến với gia chủ
Ngày 15/06/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Vì thế, muốn xứng đáng để đi đến các gia đình, nhằm giáo hóa và làm mô phạm cho hàng Phật tử, người con Phật xuất gia phải tụ rèn luyện mình, trong sáng như mặt trăng, buông xả như bàn tay mở giữa hư không, tự tại và giải thoát.
Ba việc trọng yếu của người tu
Ba việc trọng yếu của người tu
Ngày 13/06/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Nếu vận dụng phương tiên trong quá trình tu học mà không đem đến “lợi mình, lợi người, lợi cả hai” lại còn tăng trưởng phiền não, ngã chấp, tham ái….thì chắc chắn đó không phải là phương tiện thiện xảo.
Kế thừa gia tài chánh pháp
Kế thừa gia tài chánh pháp
Ngày 12/06/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Này các Tỷ kheo, hãy là những người thừa tự pháp của Ta, đừng là người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương tưởng các ngươi và nghĩ: “Làm sao những đệ tử của Ta là những người thừa tự pháp của Ta, không phải là những người thừa…
Khó làm
Khó làm
Ngày 11/06/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Bởi ngoài việc ra khỏi căn nhà thế tục, người xuất gia phải cố gắng thật nhiều để thoát khỏi căn nhà phiền não và vượt qua vòng kềm tỏa sanh tử nơi nhà lửa tam giới.
Những gia đình chư tăng không nên đến
Những gia đình chư tăng không nên đến
Ngày 10/06/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Này các Tỷ kheo, gia đình nào thành tựu bảy chi phần này; nếu chưa đến thì không xứng đáng để đến; nếu đã đến, thì không xứng đáng để ngồi xuống.
Cư sĩ chứng quả dự lưu
Cư sĩ chứng quả dự lưu
Ngày 09/06/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Để bước chân vào Dự lưu (Sơ quả tu đà hoàn), theo tuệ giác Thế Tôn, một cư sĩ phải thành tựu lòng tin thanh tịnh bất động vào Phật, Pháp, Tăng và hoan hỷ thí xả.
Bổn phận người gia chủ
Bổn phận người gia chủ
Ngày 08/06/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Chánh pháp nhằm đạt đến cứu cánh giải thoát. Phước báo hộ trì Tăng bảo vốn vô lượng, không chỉ đem lại tiếng tốt, được sanh thiên mà con là nền tảng vững chắc để thành tựu quả vị Giác ngộ.
Bốn hạnh thuyết trình
Bốn hạnh thuyết trình
Ngày 07/06/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Trong phận sự của mỗi người con Phật, ngoài việc tu tập để đạt an lạc, giải thoát cho tự thân thì tuyên thuyết, trao truyền và xiểng dương giáo pháp nhằm giáo hóa chúng sanh hướng về Tam bảo là nhiệm vụ quan trọng. Muốn hành trì và…
Ba hạnh của sa môn
Ba hạnh của sa môn
Ngày 06/06/2015 Lúc 10:10:06Tác giả: Quảng Tánh
Giới định tuệ là cốt lõi của sự nghiệp tu tập, là ba chân vạc chắc chắn của đời sống xuất gia. Do vậy, có thể nói, nếu không chuyển hóa để “thọ trì tăng thượng giới học, định học và tuệ học” thì người ấy chỉ là “hình…
Hóa duyên
Hóa duyên
Ngày 05/06/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Lân mẫn, thân cận để trợ duyên cho Phật tử tu học đồng thời giữ vững phong thái của một bậc thầy là trách nhiệm của vị Tỷ kheo. Hướng về giải thoát, làm đạo sư của trời người, vị Tỷ kheo phải tinh chuyên để hoàn thiện mình,…
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929