>> Phật Học

Tiêu Điểm
Lật úp bình bát
Lật úp bình bát
Ngày 25/05/2015 Lúc 09:25:11Tác giả: Quảng Tánh
Cũng vậy, sự phá hoại Chánh pháp không phải đến từ bên ngoài mà nguy cơ lại tiềm ẩn bên trong những người nhân danh vì sự hưng suy của Chánh pháp. Vì thế, nếu cần thiết, để tránh họa “sư tử trùng”, chư Tăng phải kiên quyết lật…
Hương đức hạnh
Hương đức hạnh
Ngày 23/05/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Này Ananda, có loại cây hương mà hương bay thuận gió, bay ngược gió và bay thuận gió ngược gió.
Động sản và bất động sản
Động sản và bất động sản
Ngày 22/05/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Do vậy, ngoài việc tạo dựng tài sản thế gian hợp pháp, người con Phật phải nỗ lực tạo dựng và tích lũy bảy loại tài sản xuất thế gian của bậc Thánh. Phát triển niềm tin, trau giồi giới hạnh, biết hổ thẹn với người ngoài, hổ…
Hoa sen trong giới nam cư sĩ
Hoa sen trong giới nam cư sĩ
Ngày 21/05/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Nam cư sĩ trụ tín thường được ca ngợi là thiện nam tử. Để trở thành người con trai lành trong Chánh pháp, trước hết phải có lòng tin; tâm tín Tam bảo, tin sâu nhân quả, tội phước và nghiệp báo. Nam cư sĩ trụ tín phải có đầy đủ năm…
Tài sản của người tu
Tài sản của người tu
Ngày 20/05/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Tuy vậy, xây dựng tài sản vật chất chỉ là một phần của cuộc sống. Sẽ là một sai sót lớn cho cá nhân và cả xã hội nếu chỉ chú trọng tạo dựng tài sản vật chất mà xem nhẹ hoặc quên mất việc làm giàu, phát triển tài sản tinh thần
Tương quan giữa cho và nhận
Tương quan giữa cho và nhận
Ngày 19/05/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Tuy vô cầu, vô điều kiện và vô phân biệt trong khi cho nhưng phước báo của người cho vẫn tròn đủ. Nhân quả trong bố thí rất bình đẳng và đạt đến đỉnh cao nếu người tu tập bố thí đạt đến trình độ Bố thí Ba la mật. Vì vậy,…
Cội phước
Cội phước
Ngày 18/05/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
“Có phước có đức thì mặc sức mà hưởng” đã khẳng định tầm quan trọng của phước báo. Do vậy, vun trồng cội phước với đầy đủ ba phương diện lòng tin, vật bố thí và người nhận xứng đáng là một pháp tu, điều không thể thiếu…
Lòng tin là tài sản tối thượng
Lòng tin là tài sản tối thượng
Ngày 17/05/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Làm gì để được an vui lâu dài cũng là một vấn nạn lớn? Vì niềm vui mà con người có được thì khá nhiều nhưng tất cả đều tạm bợ, qua nhanh đồng thời niềm vui ấy rất khó tìm nhưng dễ mất. Với Thế Tôn, chỉ có thực hành Chánh…
Làm giàu
Làm giàu
Ngày 16/05/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Đề cập đến Phật giáo, xưa nay đa phần đều nghĩ về khuynh hướng ly dục, muốn ít và thanh bần. Ít ai ngờ rằng, Thế Tôn từng khuyến khích hàng đệ tử phải cố gắng làm giàu. Hãy gầy dựng tài sản, làm giàu với năm mục đích cao thượng.
Bố thí thanh tịnh
Bố thí thanh tịnh
Ngày 15/05/2015 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Bố thí và cúng dường là một trong những pháp tu quan trọng của hàng Phật tử. Tuy nhiên, để bố thí và cúng dường thực sự có lợi ích, mang ý nghĩa tịnh thí thì người cho lẫn người nhận phải nỗ lực để tự hoàn thiện mình.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929