>> Phật Học

Tiêu Điểm
Im lặng diệu kỳ
Im lặng diệu kỳ
Ngày 05/07/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Cái nhìn thật ảo
Cái nhìn thật ảo
Ngày 28/06/2017 Lúc 15:20:31Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Tìm hiểu một trong 5 việc của Đại Thiên
Tìm hiểu một trong 5 việc của Đại Thiên
Ngày 25/06/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Minh Mẫn
Con đường xuất ly
Con đường xuất ly
Ngày 24/06/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: Thích Nguyên Hùng
Tánh Không là gì?
Tánh Không là gì?
Ngày 20/06/2017 Lúc 10:09:42Tác giả: Hoang Phong
Có những sự tái sinh…
Có những sự tái sinh…
Ngày 13/06/2017 Lúc 12:27:28Tác giả: Chân Hiền Tâm
Cuối đường
Cuối đường
Ngày 30/05/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: Thích Tâm Hạnh
Người tu phải dẹp bỏ tham sân si
Người tu phải dẹp bỏ tham sân si
Ngày 29/05/2017 Lúc 10:13:21Tác giả: HT. Thích Thanh Từ
Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc
Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc
Ngày 18/05/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Quảng Tánh
Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc là một thông điệp vĩ đại về tiến trình thành tựu Vô thượng giác của chính Thế Tôn và tất cả chúng ta, những người con Phật.
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929