>> Phật Học

Tiêu Điểm
Ái dục và các phiền não khác
Ái dục và các phiền não khác
Ngày 08/07/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Bản Anh: Lucid Exposition of the Middle Way. The Essential Chapters from the PRASANNAPADA of Candrakirti, translated from the Sanskrit by Mervyn Sprung in collaboration with T.R.V. Murtiand U.S. Vyas. Routledge 1979 -- pp. 109-114 (Nguyệt Xứng. Hiển bày Trung Đạo. Giải thích Trung Luận…
Im lặng diệu kỳ
Im lặng diệu kỳ
Ngày 05/07/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Cái nhìn thật ảo
Cái nhìn thật ảo
Ngày 28/06/2017 Lúc 15:20:31Tác giả: BBT Website Phật Pháp Ứng Dụng
Tìm hiểu một trong 5 việc của Đại Thiên
Tìm hiểu một trong 5 việc của Đại Thiên
Ngày 25/06/2017 Lúc 08:00:00Tác giả: Minh Mẫn
Con đường xuất ly
Con đường xuất ly
Ngày 24/06/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: Thích Nguyên Hùng
Tánh Không là gì?
Tánh Không là gì?
Ngày 20/06/2017 Lúc 10:09:42Tác giả: Hoang Phong
Có những sự tái sinh…
Có những sự tái sinh…
Ngày 13/06/2017 Lúc 12:27:28Tác giả: Chân Hiền Tâm
Cuối đường
Cuối đường
Ngày 30/05/2017 Lúc 07:00:00Tác giả: Thích Tâm Hạnh
Người tu phải dẹp bỏ tham sân si
Người tu phải dẹp bỏ tham sân si
Ngày 29/05/2017 Lúc 10:13:21Tác giả: HT. Thích Thanh Từ
Các tin khác
Xem theo ngày Xem
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929