>> Tin Tức

Tháng 01
15
Trang chủ >> Tin tức >>

Phật Giáo

Danh sách ủng hộ người nghèo dịp Xuân Bính Thân - 2016

>> Lời cảm tạ những Mạnh Thường Quân ủng hộ người nghèo dịp xuân Bính Thân 2016
Đăng ngày 15 - 01 - 2016 - Lúc 10 : 34 : 47 (GMT+7)
Danh sách ủng hộ người nghèo Bính Thân (Cập nhật ngày 29/01/2016)
DANH SÁCH TRƯỚC KHI KÊU GỌI TỪ THIỆN XUÂN BÍNH THÂN 2016
STT HỌ TÊN PHÁP DANH SỐ TIỀN ĐƠN VỊ
1 PHẠM THỊ TUYỀN    100 EUR
2 KHÁNH PHƯỚC   200 EUR
3 VƯƠNG CẨM PHAN  DIỆU THÀNH 100 EUR
4   DIỆU KHÁNH 100 EUR
5   TRÍ LAN 100 EUR
6   TÂM THANH 50 EUR
7   TRÍ XUÂN 50 EUR
8 MINH ĐẠO  DIỆU THÀNH 20 EUR
9   THIỆN PHƯỚC 10 EUR
10   DIỆU HIỀN 10 EUR
11   DIỆU HỌC 10 EUR
12   THIÊN Ý 10 EUR
13   THIỆN ĐẠO 10 EUR
14   DIỆU CÓ 10 EUR
15   THIỆN NHƯ 10 EUR
16   TRÍ MINH 10 EUR
17   QUẢNG ĐỨC 300 EUR
18 TRẦN THỊ NHƯ THÚY   150 USD
19 NGUYỄN VĂN TÈO   100 USD
20 NGUYÊN HẠNH   200 USD
21 CÔ QUẢNG NGỌC   1500 USD
22 THU (ĐỨC)   500 EUR
23 MỸ TRANG   100 EUR
24 HƯƠNG THƠM THẢO   100 ENG
25 ĐỖ VĂN GIÀU   500 EUR
26 CHÂN NGỌC THANH   100 EUR
27 TRƯƠNG PHƯƠNG DUNG   50 EUR
28 TÂM LUÂN   200,000 VND
29 VÕ KIM LÝ DIÊU KHÔNG 20 EUR
30 TRẦN NGỌC DUNG DIỆU HỢP 20 EUR
31 KHUYẾT DANH   10 EUR
32 TRẦN THỊ NGỌC HUỆ   50 EUR
33 TỊNH BỮU   50 EUR
34 PHẬT TỬ (PHÁP QUỐC)   3,000,000 VND
35 LÊ THANH HÀ   500,000 VND
36 THÚY HẰNG AUSTRALIA   1,500,000 VND
37 LÝ BỘI QUYÊN AUSUTALIA   500 AUD
38 LÊ THỊ TUYẾT HƯƠNG   150,000 VND
39 DƯƠNG XUÂN BÍCH HIỀN   150,000 VND
40 TƯỜNG NIỆM  NGỌC DŨNG 2,000,000 VND
41 TRẦN THẮNG KHIÊM   400 USD
42 NGUYỄN VĂN TRUNG (THỤY ĐIỂN)   3,000,000 VND
43   TƯỜNG THANH 100 EUR
44 LÝ THỊ MAI   1,000,000 VND
45 LÝ THỊ THƯ   500,000 VND
46 VÕTHỊ THÙY TRÂM (TAIWAN)   500 USD
47 TRƯƠNG THỊ THANH   500,000 VND
         
         
DANH SÁCH ỦNG HỘ TỪ THIỆN XUÂN BÍNH THÂN 2016
STT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH SỐ TIỀN ĐƠN VỊ
48   TƯỜNG SEN  400,000 VND
49   CHIẾU HÀ 300,000 VND
50   TƯỜNG XUÂN 300,000 VND
51 BẠCH A LAN   500,000 VND
52   GIÁC HẠNH HUỆ 1,000,000 VND
53 VÕ TRÚC LY KHÁNH ĐỨC 200,000 VND
54   MINH TOÀN 300,000 VND
55   ĐỨC NGHĨA 1,000,000 VND
56 HƯƠNG THỦY MINH PHƯỚC 6,000,000 VND
57 LÊ THANH HẢI   200,000 VND
58 TRẦN THỊ NGỌC HÂN   1,000,000 VND
59 TƯỜNG NHÃ TƯỜNG DUNG 600,000 VND
60 CHUC HUE NGUYEN   1000 USD
61 MY NGUYEN   100 USD
62 THÂN THỊ NGỌC HÀ   100,000 VND
63 MAI THỊ PHƯƠNG HẠNH   100,000 VND
64 TRẦN THỊ THANH THỦY   NHUẬN TIÊN 200,000 VND
65 THÂN TIẾP   200,000 VND
66 TRẦN TRUNG NGUYÊN   QUẢNG THANH 200,000 VND
67 TRẦN THỊ CỦA   200,000 VND
68 THÂN NGUYÊN DUNG    500,000 VND
69 THÂN THỊ MỸ HẠNH  HẠNH ĐỨC 200,000 VND
70 võ THỊ THÙY TRANG TƯỜNG DUNG 1,800,000 VND
71 NGUYỄN THỊ HỒNG TRINH DIỆU THUẬN 10,000,000 VND
72 KHUYẾT DANH   300,000 VND
73 KHUYẾT DANH    300,000 VND
74 KHUYẾT DANH   1,000,000 VND
75 KHUYẾT DANH   500,000 VND
76 HƯƠNG PHẠM   1,000,000 VND
77 KHUYẾT DANH   1,000,000 VND
78 KHUYẾT DANH   500,000 VND
79 KHUYẾT DANH   300,000 VND
80 KHUYẾT DANH   500,000 VND
81 NGÔ NGUYỄN ĐOAN TRANG   4,500,000 VND
82 KHUYẾT DANH    400,000 VND
83 VŨ THỊ THANH TÂM   1,200,000 VND
84 VŨ THỊ MINH    1,000,000 VND
85 NGUYỄN THỊ THU THỦY   3,790,000 VND
86 KHUYẾT DANH   900,000 VND
87 KHÁCH SAN ANGELA (NHA TRANG)   60,000,000 VND
88 KHUYẾT DANH   500,000 VND
89 KHUYẾT DANH   300,000 VND
90 CAO THỊ DIỆU HƯƠNG   600,000 VND
91 KHUYẾT DANH   200,000 VND
92 TẠ QUANG THÁI   5,000,000 VND
93 KHUYẾT DANH   300,000 VND
94 TRẦN THỊ HẢI YẾN   1,011,000 VND
95 NGÔ THỊ THÚY ANH    311,000 VND
96 THAI CO DAC   311,000 VND
97   TƯỜNG THANH 500,000 VND
98 VƯƠNG TRÍ NGHĨA   500,000 VND
99 KHÁNH THỦY + DIỆU PHÚ    200 USD
100   KIM DIỆU (THỤY ĐIỂN)  100 USD
101 NGUYỄN ANTONY (THỤY ĐIỂN)    100 USD
102 PHƯƠNG NGHI (THỤY ĐIỂN)    100 USD
103   TƯỜNG NHƯ (THỤY ĐIỂN)  200 USD
104 KHUYẾT DANH     300,000 VND
105 KHUYẾT DANH     1,000,000 VND
106 KHUYẾT DANH     300,000 VND
107 KHUYẾT DANH     1,000,000 VND
108 LÊ THỊ QUỲNH TRANG    300,000 VND
109 KHUYẾT DANH     1,000,000 VND
110 NGAN LAM    1,000,000 VND
111 ĐẶNG THỊ HỮU NGỌC    5,000,000 VND
112 KHUYẾT DANH     200,000 VND
113 LÊ VY - THANH TOÀN    1,000,000 VND
114 HỨA BẢO TRÂN    3,000,000 VND
115 NGUYỄN MINH THẮNG    500,000 VND
116 NGUYỄN THỊ NGÂN    200,000 VND
117 HUỲNH TRUNG DŨNG    500,000 VND
118 ĐOÀN KHÁNH CHI    211,000 VND
119 CHỊ HẰNG    1,000,000 VND
120 KHUYẾT DANH    600,000 VND
121 DIỆU ĐỨC     200,000 VND
122 KHUYẾT DANH    2,500,000 VND
123 HUỲNH CHI    1,200,000 VND
124 NGA    2,000,000 VND
125 NGUYỄN THỊ OANH     1,000,000 VND
126 TRẦN THỊ TÚ ANH    300,000 VND
127 HIỀN THU NGUYỄN    6,308,000 VND
128 KHUYẾT DANH    300,000 VND
129 KHUYẾT DANH    300,000 VND
130 TRẦN THỊ Ý    1,011,000 VND
131 LÊ KIM HUÊ    60,000,000 VND
132 CAO THỊ PHƯƠNG THẢO    800,000 VND
133 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN     300,000 VND
134 KHUYẾT DANH     600,000 VND
135 ĐẶNG KIM NGÂN    300,000 VND
136 KHUYẾT DANH     600,000 VND
137   TƯỜNG THANH  500,000 VND
138   TƯỜNG THẢO  30,000,000 VND
139   THIỆN TÂM  900,000 VND
140 PHƯỚC DŨNG +THANH ĐỨC    600,000 VND
141 TRẦN CẢNH SƠN    2,000,000 VND
142 GĐ TUYẾT ANH     30,000,000 VND
143   VÂN THÚY  100 USD
144   KHÁNH THI  2,000,000 VND
145 DƯƠNG PHƯỚC SANH    900,000 VND
146 NGUYỄN VŨ THANH TÙNG    1,000,000 VND
147   TƯỜNG NGHIÊM  200,000 VND
148   KHÁNH LIỄU  100,000 VND
149 BÍCH PHƯỢNG    500,000 VND
150 BÙI VY    100 USD
151 SON TONG    200 USD
152 TUONG QUYEN    300,000 VND
153 VÕ THỊ CẨM HÀ    511,000 VND
153 MỸ HƯƠNG    2,000,000 VND
154 Hà Thị Liên Đào   300 EUR
155 Alexandre Lai   200 USD
155 Kim Hương   1.200.000 VNĐ
156 Thanh Hồng + Mỹ Phương   3.000.000 VNĐ
157 Huỳnh Kim Yến   10.000.000 VNĐ
158 Khuyết Danh   500.000 VNĐ
159 Phạm Thanh Tùng   500.000 VNĐ
160 Mai Thi   500.000 VNĐ
161 Ha Long   1.000.000 VNĐ
162 Nguyễn Thị Trâm Anh   1.300.000 VNĐ
163 Khuyết Danh   5.000.000 VNĐ
164 Khuyết Danh   300.000 VNĐ
165 Nguyen Phat Phap Chieu   300.000 VNĐ
166 Hồng Giang   300.000 VNĐ
167 Khuyết Danh   1.000.000 VNĐ
168 Cẩm Tú   500.000 VNĐ
169 Khuyết Danh   500.000 VNĐ
170 Kim Phương   10.000.000 VNĐ
171 Châu Thị Bích Ngọc   1.000.000 VNĐ
172 Khuyết Danh   5.000.000 VNĐ
173 Gia Đình Tường Phương   5.500.000 VNĐ
174 Võ Thị Hiếu   500.000 VNĐ
175 Khánh An   2.000.00 VNĐ
176 Tường Bảo   1.000.000 VNĐ
177 Khuyết Danh   2.000.000 VNĐ
178 Buu Phương   500.000 VNĐ
179 Khuyết Danh   1.000.000 VNĐ
180 Nguyen Huu Thanh   11.700.000 VNĐ
181 Le Thi Thuy Hang   1.500.000 VNĐ
182 Khuyết Danh   500.000 VNĐ
183 Khuyết Danh   1.000.000 VNĐ
184 Anh Thu   1.000.000 VNĐ
185 Diệu Linh ( Hóc Môn)   15.000.000 VNĐ
186 Tường Linh   100.000 VNĐ
187 Thuy Nga   1000 EUR
188 Nguyễn Thị Nam   50 USD
189 Nguyễn H Điệp Chúc Khánh 200 USD
190 Nguyễn H Ngọc Tường Bảo 200 USD
191 GĐ Nguyễn Q Huy & Thư     500 USD
192 GĐ Nguyễn H Văn Như Ngọc 100 USD
193 Huỳnh T Nguyễn   60 USD
194 Trang & Tuấn   50 USD
195 Khuyết Danh   700 USD
196 Hà Thị Liên Đào   120 EUR
197 Thúy Nga (Pháp Quốc)   2.000.000 VNĐ
198

Nguyễn Hữu Thái

Nguyễn Văn Hường

Nguyễn Thị Cẩm Tiên

Lê Quý Sang

Nguyễn Thị Thanh Thúy

  9.000.000 VNĐ
ý kiến bạn đọc
Các tin khác
Đánh giá bài viết
1 Lượt
Cùng tác giả
Từ khóa
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929