>> Tin Tức

Tháng 06
13
Trang chủ >> Tin tức >>

Phật Giáo

Quảng Ninh: Chùa Ba Vàng tổ chức Lễ Sám Hối

>> TV Tường Vân: Lễ sám hối (11 - 06 - 2014)
Cỡ chữ:
Tác giả: Nhuận Đoan
Đăng ngày 13 - 06 - 2014 - Lúc 08 : 09 : 10 (GMT+7)
(PPUD) Con người sanh ra trên cõi đời này ai cũng mang theo nghiệp của kiếp trước và tiếp tục gieo tạo những tội lỗi ở kiếp này dù vô tình hay hữu ý.

Vì thế, Lễ sám hối có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người đệ tử Phật nhất là với hàng Phật tử tại gia. Bởi từ khi sanh ra đời, dù vô tình hay cố ý, chúng ta cũng đã gây tạo biết bao nhiêu lỗi lầm. Những thời khóa sám hối là dịp để chúng ta đối trước Đức Phật nguyện xin ăn năn, chừa bỏ những sai phạm đó.

Theo đó, tối 12/6/2014 (nhằm 14.05, Giáp Ngọ), hàng ngàn Phật tử đã vân tập về chùa Ba Vàng để nghe pháp và tham dự thời khóa Sám hối diệt tội.

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh – trụ trì chùa Ba Vàng cùng với quý chư tôn đức Tăng tại bổn tự. Sau thời sám hối trang nghiêm thanh tịnh, Đại đức trụ trì chùa Ba Vàng đã có bài pháp thoại về hai bài kinh Năm Hạng Người Ăn Bình Bát và Sống Biệt Lập trong phẩm Xuất Gia của tạng Kinh Nikaya.

Đức Phật đã phân ra 5 hạng người ăn bình bát như sau: 1. Hạng đần độn ngu si ăn từ bình bát, 2. Hạng ái dục, ác tánh ăn từ bình bát, 3. Hạng kiêu mạn, loạn tâm ăn từ bình bát, 4. Được nghe Thế Tôn tán thán sự cao quý của hạnh khất thực mà ăn từ bình bát 5. Hạng vì ít dục, tri túc, vì đoạn giảm, vì viễn ly ái dục, vì cầu và thực hành các pháp lành mà ăn từ bình bát. Trong đó hạng thứ 5 là thương thủ là tối thắng đệ nhất.

Sống Biệt Lập: Nhiều vị để tử Phật sau một thời gian học với Thầy tổ thì muốn sống biệt lập cho thoải mái tu hành. Nhưng chính điều này dễ dẫn đến hạt giống bồ đề bị thoái thất. Vì thế, Đức Phật dạy rằng, nếu một vị Tỳ kheo đủ 5 pháp sau thì không được sống biệt lập chúng tăng: 1. Tỳ kheo không tự vừa đủ với y phục mình được cúng dường, 2. Không biết tự vừa đủ với đồ ăn khất thực được, 3. Không tự biết đủ với sàng tòa nhận được, 4. Không biết đủ với dược phẩm trị bệnh nhận được, 5. Có nhiều suy nghĩ, tư duy về dục lạc. Dù là còn 1 trong 5 pháp bất thiện này thì đã không được sống biệt lập chúng Tăng vì sao, vì 1 pháp bất thiện mà chứa đủ 4 cái còn lại rồi.

Toàn thể đạo tràng lắng lòng nghe từng dòng sữa pháp của Đại đức trụ trì bổn tự để hiểu hơn về giáp pháp của Như Lai cũng như bổn phẩn của người Phật tử trong việc hộ trì chánh pháp. 

Sau đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được: 

 

Tin: Nhuận Đoan lược thuật; ảnh: Chùa Ba Vàng
Theo Phật Pháp Ứng Dụng

ý kiến bạn đọc
Các tin khác
Đánh giá bài viết
0 Lượt
Cùng tác giả
Từ khóa
© Copyright 2014 Phòng Website Phật Pháp Ứng Dụng - Tu Viện Tường Vân. All Rights Reserved.
Địa chỉ : E4/6 – Nguyễn Hữu Trí – TT. Tân Túc – H.Bình Chánh – TP. HCM
Điện thoại : Văn Phòng Tu Viện Tường Vân (028)62689409 - Phòng Website (028)66758929